Archive for mars, 2009

Ordningen återställd?

2009-03-30

Nu börjar saker och ting falla på plats igen. Elmehagen har blivit ett hett villebråd, vilket sannerligen är på tiden. LO tar sitt ansvar i AMF:s styrelse och börjar ställa krav. Det har lett till att Svenskt näringsliv visar korten och avslöjar sina lojaliteter.

Annonser

Om att tänka på jargongen

2009-03-29

Det är inte lätt att vara sverigedemokrat idag. Med de senaste avslöjandena om rasistisk jargong på interna partimöten skärper partiledaren tonen mot lokalpolitikerna. Som sverigedemokrat är det extra viktigt att tänka på vad man säger så att man inte säger vad man tänker.

Årsmöten, årsmöten, årsmöten

2009-03-29
Datum Organisation Min roll Plats
10:e februari Socialdemokratiska landstingsgruppen Sekreterare Landstingets kansli
22:a februari Stora Mellösa s-förening Sekreterare Stora Mellösa
7:e mars Örebro SSU-kommun Revisor SSU:s lokal på Änggatan
8:e mars Vivalla-Lundby s-förening Gäst IF Ekers klubblokal
12:e mars Föreningen Hjärnkraft Ordförande Karlahuset, Örebro
16:e mars Örebro arbetarekommun Ombud Virginska skolan
21:a mars Örebro läns socialdemokratiska partidistrikt Sekreterare Lindeskolan, Lindesberg
28:e mars Föreningen Sveriges Dövblinda i Örebro och Värmland Ordförande Grythyttans gästgiveri

Avledande manöver

2009-03-26

När drevet går mot Wanja avleds uppmärksamheten från de verkliga orsakerna till bonusarna.

Och dessutom: skurken Elmehagen har klarat sig förvånansvärt bra i det hela. Var det inte han som såg till att berika sig på LO-kollektivets bekostnad, trots att AMF gick med förlust?

Wanja ska vara kvar!

2009-03-26

Tabben har skadat LO, partiet och hela arbetarrörelsen. Den har skapat inre splittringar och även rubbat förtroendet för själva det politiska systemet.

En lurad LO-ordförande var inget bra försvar för det som hade hänt. Speciellt inte när vem som helst kan läsa uppgifterna innantill i AMF:s årsredovisning.

En ångerfull Wanja som inser att hon borde ha agerat annorlunda är mycket bättre.

Slutsats: Wanja ska sitta kvar. Hon kommer aldrig att göra om samma misstag igen. Det kan jag gå i god för.

Wanja har bekymmer

2009-03-24

Inte bara därför att uppgifterna hon inte kände till finns att läsa om i AMF:s årsredovisning (sidan 77), utan framförallt därför att det är precis den här sortens tabbar som våra motståndare vill ha och som sänker vår egen trovärdighet.

Om uppgiften inte hade funnits med i årsredovisningen hade det varit enklare att framstå som lurad eller förd bakom ljuset. Som det ser ut nu handlar det om godtrogenhet, slarv eller ouppmärksamhet.

Sitter man i en styrelse är man medansvarig för de beslut styrelsen tar. Som företrädare för ett stort fackförbund vars medlemmar ställer sig kritiska till bonusar överhuvudtaget går det inte att godkänna sådana villkor och sedan hänvisa till konsensus-andan. Man måste veta på vilket mandat man sitter, vara uppmärksam på vad man skriver under och ta rätt beslut, oavsett vilka konsekvenser det får för samarbetsklimatet.

Wanjas uppgift är inte att verka för god trivsel i bolagsstyrelser. Drar man in sådana argument har man nog missuppfattat sitt uppdrag.

Händelsen är mycket olycklig, men jag tror inte det är en lösning att kräva LO-ordförandens avgång. Det finns borgerliga ministrar som gör mycket värre saker utan att mötas av det kravet. Varför ska dom gå fria?

Och var ligger felet egentligen? Är det Wanja som är problemet? Det sitter väl fler i styrelsen? Det finns väl fler företag med orimliga bonusar?

Roffarkulturen har sin grund i ett ekonomiskt system som utgår ifrån att människor är olika mycket värda. Det systemet påverkas inte alls av den här diskussionen. Snarare bidrar kraven på Wanjas avgång till att leda bort uppmärksamheten från problemets verkliga orsaker.

För den moderatledda regeringen och för övriga börsbolag är det toppen om diskussionerna handlar om Wanja istället för om deras egna tillkortakommanden. Det är därför det eldas på så förbaskat i just den här frågan.

Hägglund vill inte minska fetman

2009-03-23

”Människor dricker inte läsk därför att vatten är för dyrt”. Så lyder den Hägglundska logiken när skatt på cancerframkallande mat kommer på tal. Höjd skatt på onyttiga produkter ger ingen effekt enligt socialministern.

Vad bra. Då kan vi ta bort skatten på sprit och tobak. Om människor inte dricker läsk därför att vatten är för dyrt så gäller väl samma sak för sprit. Och vi röker inte därför att det är för dyrt att avstå.

Man undrar hur det gick till när Sverige fick detta orakel till socialminister. Hjärnan bakom välfärdens framtida utformning vänder på begreppen lika flinkt som ett dagisbarn.

Att spritskatten bevisligen håller alkoholkonsumtionen nere och att tobaksskatten har samma effekt på tobaksmissbruket verkar inte ha någon plats i Hägglunds ekvationer. Sådana samband strider mot den fundamentala utgångspunkten att en kristdemokrat aldrig får medverka till några skattehöjningar.

Privatiseringar och skattesänkningar för höginkomsttagare är melodin. I relation till dessa fundamentia väger folkhälsoargumenten lätt.

Utslagningen är regeringens fel, inte krisens

2009-03-23

En halv miljon människor har skrämts bort från a-kassan och står utan arbetslöshetsförsäkring. Sjukförsäkringen har fått en utstämplingsmekanism. Regeringens politik har gjort allt fler medborgare allt mer sårbara för sjukdom och arbetslöshet. Istället för att omfattas av försäkringar hänvisas allt fler till socialbidragsträsket.

Vad som händer nu är inte särskilt överraskande. Det är den råa högerpolitiken som slår igenom med full kraft. Effekterna var lätta att förutse redan på idéstadiet. Under högkonjunkturen var det inte många som reflekterade över nedmonteringen av trygghetssystemen. Nu när det har blivit kris (igen) ser vi effekterna och då kommer de som en slags överraskning.

Idag framställs det som en nyhet att många kommuner kommer att drabbas av oförutsett höga kostnader för socialbidrag. När Ekot intervjuar ett kommunalråd är det den ekonomiska krisens snabba förlopp under hösten som är förklaringen.

Regeringen hålls fullständigt skadeslös i dramat.

Vad har hänt med den granskande journalistiken? Varför undviker man att granska den moderatledda regeringens politik? Det är som om granskningen upphör så snart den kommer i närheten av Rosenbad.

Perspektiv på fetma

2009-03-21

Beror fetmaepidemin på samhället eller på individen?

Samhället, säger professionen. Individen, säger Kent Persson.

Om det beror på individen kan man undra hur det kommer sig att så många individer har fått för sig att de ska bli överviktiga just nu? Att förekomsten av fetma och övervikt samvarierar med geografiska och sociala faktorer blir också det väldigt märkligt utifrån Kent Perssons individperspektiv.

Fetmafrågan är ytterligare ett område där det moderata oppositionsrådet har gjort sig ovän med professionen.

Dagens citat

2009-03-18

”Give a small boy a hammer, and he will find that everything he encounters needs pounding”

Abraham Kaplan (1964)

– Apropå den tvångsmässighet med vilken den moderatledda regeringen forcerar igenom privatiseringar och etableringsfrihet på område efter område. Reinfeldt är pojken, privatiseringsdogmen är hammaren.