Archive for juli, 2015

Easy Rider och främlingsfientlighet

2015-07-21

Easy Rider. Inget Oscarsämne kanske, men en filmklassiker, en trendsättare, en inspirationskälla och en mycket närvarande referens i den Harley-baserade mc-kulturen. Framförallt är det kanske musiken, motorcyklarna och åkscenerna som spelas upp i bakhuvudet när filmen kommer på tal. Den i stora stycken improviserade ”handlingen” är det nog inte många som har lagt på minnet.

Men filmen bär också på vissa värden och principer som kan vara värda att lyftas upp i en tid som denna. Jag tänker då inte först och främst på det idoga haschrökandet och det allmänna flummandet, utan på det förhållningssätt till omgivningen som Captain America och Billy (Peter Fonda och Dennis Hopper) visar prov på under filmens gång.
Under sin resa genom södra USA mot New Orleans och Mardi Gras möter huvudpersonerna olika människor i olika grupperingar. Under dessa möten demonstrerar framförallt Captain America en öppenhet, ett intresse och en genuin fascination för olika människors livsstil. Filmen blir en nyfiken upptäcktsfärd genom olika subkulturer. Förutom den påtagliga frihetskänsla som inleds med att Captain America demonstrativt kastar sin klocka i gruset och sedan manifesteras genom motorcyklarnas närhet till landskapet är det i stora drag öppenhet, fördomsfrihet och en strävan efter förståelse som förmedlas i huvudpersonernas handlingar filmen igenom.
Peace, love and understanding, således. Men detta pågår inte utan motreaktioner från omgivningen. I denna film, precis som i verkligheten ligger också fördomen och intoleransen på lur, för att travestera Palme. I slutscenen kommer främlingsfientligheten ikapp motorcyklarna och sätter filmens abrupta slut genom att spränga den stjärnbanersprydda choppern i bitar.
I den scenen manifesteras för mig den grundläggande motsättningen mellan å ena sidan motorcyklar, frihet och öppenhet och å andra sidan fördomar, intolerans och främlingsfientlighet. Därför är en Harley Davidson för mig i första hand en symbol för frihetliga värderingar: jag åker för att uppleva frihet. Jag vill känna mig välkommen där jag fäller ner stödet. Jag vill upptäcka nya världar, träffa nya spännande människor, lära mig nya saker. Det är därför jag åker motorcykel. Och jag vill gärna unna andra människor samma frihet.
Annonser