Archive for september, 2006

Alliansen hit och alliansen dit

2006-09-26

Jag försökte följa aktuellt.

Alliansen föreslår… Alliansen har sagt… Alliansen tycker… Alliansregeringen (sic!) planerar…

Alliansen hit och alliansen dit. Hela nyhetssändningen var full av allians.

En fråga.

Vad är det för fel på ”borgarna”?

Så här:

Nu har borgarna föreslagit återinförandet av betyg i årskurs 7. Borgarna föreslår också återinförande av begreppet ”ordning och uppförande” i skolan. Med sitt maktövertagande ser borgarna goda möjligheter att återinrätta gammal hederlig katederdisciplin.

Allians.

Jag kräks på allians.

Annonser

Politiska typer

2006-09-26

Det finns många olika skäl att engagera sig politiskt eller att vara politiskt intresserad. Ofta ligger någon slags drivkraft i grunden. Viljan att förändra samhället är en vanlig och allmänt accepterad sådan, men det finns också andra varianter som betecknas som mindre accepterade. Några exempel på negativa drivkrafter är behov av uppmärksamhet, makthunger eller självhävdelsebehov. Drivkraften är svaret på frågan ”varför är du politiskt intresserad/engagerad?”.

Vilken drivkraft man har påverkar och styr den stil man lägger sig till med i sin relation till politiken. Politisk stil handlar om hur man är, eller kanske snarare hur man blir, när man beter sig politiskt, till exempel i en diskussion om politiska frågor. Beteendet är förstås olika beroende på om man talar med privatpersoner som politiker, med politiker som privatperson, med politiker som politiker eller med privatpersoner som privatperson. (Det finns givetvis oändligt många fler kombinationer). Typen av diskussion och den egna rollen i diskussionen påverkar helt klart det beteende man antar. Här finns dock ett visst variationsutrymme för vilken stil man fyller sin roll med.

Från stil är inte steget långt till typ. Har man en viss stil betraktas man snart som en viss typ. Grejen med typer är att de utgör karikatyrer. En typ är en renodlad abstraktion och är mycket sällan i total överensstämmelse med mer personliga bestämningar som karaktärer eller individer. En individ kan alltså röra sig mellan eller kombinera olika typer. Alla är vi idioter ibland.

En populär indelning av politiskt intresserade människor brukar göras mellan å ena sidan dom som går före och bryter ny mark, och å andra sidan dom som följer efter och gnäller. Indelningen används vanligtvis av personer som räknar sig till den förra gruppen i syfte att få kritiker att hamna i sämre dager. Ofta används förkortningar på detta tema, typ ”det finns alltid motvallskärringar, och nu har X (kritikern) tagit på sig den rollen”.

Gruppen av kritiker kan i sin tur delas in i två undergrupper: konstruktiva kritiker och icke-konstruktiva kritiker. De konstruktiva kritikerna fyller en viktig funktion i det politiska arbetet. De påtalar faktiska brister och kommer ofta med förslag på hur man kan åtgärda dessa. Skillnaden mellan en konstruktiv och en icke-konstruktiv kritiker är att den konstruktiva kritikern i grunden vill väl. Drivkraften är av typen ”att förbättra samhället”. Så är inte fallet med den senare kategorin.

De icke-konstruktiva kritikerna består i allt väsentligt av två huvudkategorier. Den ena har en bestämd måltavla för sin kritik och den andra är bara kritisk i största allmänhet. Kritiker med måltavla hör till den mer otäcka sorten. I denna kategori finns bland annat ”sossehatare”, vars enda källa till tillfredställelse är njutningen av att åsamka måltavlan så mycket skada som möjligt. Allmänkritikern är inte lika illasinnad, utan klagar mest för klagandets skull. Måltavla blir vadhelst som kommer i vägen när behovet av klagan tar sig konkret uttryck. Skillnaden mellan dessa två kan också uttryckas i termer av drivkrafter. Måltavlekritikernas drivkraft är en slags sadism, medan allmänkritikerna mera drivs av självömkan eller ett behov av att gnälla av sig.

Medieanalys i eftervalsdebatten

2006-09-26

I den traditionella eftervalsdebatten som hölls i Kulturhuset i Stockholm häromdagen recenserar Fredrik Reinfeldt mediernas rapportering under valet 2006:

”– De har på ett korrekt sätt återgivit de sakfrågor som varit viktigast i detta val. Jag är nöjd.”

Jo, fattas bara annat. Reinfeldt har all anledning att vara nöjd. Från en moderat synvinkel har rapporteringen varit helt korrekt.

Avhandling

2006-09-23

Är det någon som vill läsa min avhandling? Håll tillgodo.

Scanna

2006-09-23

Dagens kontorsmaskiner erbjuder fler och fler funktioner. I kopiatorn hittade jag en scannerfunktion. Så nu kan alla få del av en text om kapitalet som jag skrev för ett tag sedan. Filen blev nästan 9 Mb, så ha tålamod.

Aha-upplevelser

2006-09-21

Lista över politiska aha-upplevelser som kommer att bli aktuella inom kort.

1. Va? Blev trafikförsäkringen dyr?
2. Utförsäljningar av statliga bolag? Det sa dom inget om.
3. Vad dyrt det blev att vara med i facket.
4. Tjugofem spänn för att hämta ut medicin?
5. Varför blev det inget kvar av den där tusenlappen jag skulle få i skattesänkning?
6. Okej, jag fick sänkt a-kassa. Men var är jobben?
7. Jasså var vårdnadsbidraget bara så lite?

En liten anlays

2006-09-18

Att moderaterna har lyckats stjäla våra väljare råder det väl ingen som helst tvekan om. Två och en halv procent av s-väljarna har promenerat över till moderaterna enligt vallokalsundersökningen igår. Strategin att lacka om de gamla moderaterna med arbetarfernissa har fungerat. Det är bara att gratulera.

Persson har varit ett sänke i valrörelsen. Okej, han har skött sig hyfsat i debatten om man ser till sakargumenten. Men framtoning och beteende ger tyvärr starkare intryck än argument. Det har vi som arbetat i valrörelsen märkt i mötet med väljarna. Många gillar Persson, men en betydande grupp väljare har haft väldigt svårt att rösta på socialdemokraterna enbart på grund av vår ”uppblåsta och arroganta” partiledare. Herrgård och utnämningspolitik har inte gjort saken bättre.

Alliansretoriken har gått hem. Aldrig tidigare har borgarna presenterat ett sammanhållet regeringsalternativ. Att kalla konstruktionen för Allians har varit ett smått genialt drag. Det hade varit konstigt om inte det hade fått betydelse för valresultatet. Jämte den av media snabbt uppfångade etiketten ”vänsterpakten” etablerades en semantik som bidrog till högerns medvind.

TV4 tog tidigt ställning för ett regeringsskifte. Alla debattprogram och nyhetsprogram har verkat i den riktningen.

Fortsättning följer…

P.S.
Nu har högern gripit tag i landet. Dimman har lagt sig och regnet är på väg in.

Positivt i eländet

2006-09-17

Okej, olyckan är skedd. På riksnivå. Vad som ändå kan kännas positivt är att det intensiva valarbete som har bedrivits i Örebros bostadsområden har gett utdelning. Både när det gäller valdeltagande och i det faktum att vi sannolikt behåller majoriteten i både kommuner och landsting (beroende på hur miljöpartiet kommer att agera, förstås). Ansträngningarna har inte varit förgäves. Det känns bra.

I länet kommer vi att kunna hejda en del av det systemskifte som nu kommer att forceras fram av den tillträdande regeringen. Nu gäller det att med all kraft förhindra de värsta skadeverkningarna så att Sverige överhuvudtaget är möjligt att reparera när vi kommer tillbaks till makten senast om fyra år.

En annan positiv sak är att Göran Persson snabbt och tydligt tar konsekvenserna av det katastrofala valresultatet. Nu gäller det inte bara att hitta en ny, lämplig kandidat, utan också att rensa bort allt negativt som har associerats med den avgående partiledningen. Nu har vi minst fyra år på oss till omgruppering och självrannsakan. Det gäller att hitta tillbaks till de socialdemokratiska rötterna. Återfå förtroendet hos våra egna väljargrupper. Leva som vi lär. Med en traditionell socialdemokrati, framburen av nya förmågor, har vi alla möjligheter till en jordskredsrevansch när väljarna om fyra år ska sätta sitt betyg på borgarnas politik.

Med den utveckling vi nu har att vänta i rikspolitiken kommer det snart att bli tydligt för väljarna att skillnaden mellan blocken är större än den verkade vara i valrörelsen och att skillnaden handlar om i vems intresse politiken förs. Det är tragiskt att den svenska modellen ska behöva offras för att statuera detta pedagogiska exempel, men så är nu läget.

Sverigedemokraterna behöver kommenteras.

För det första är det ett stort bakslag för demokratin att ett främlingsfientligt parti nu får ett mandat i kommunfullmäktige.

För det andra har det nu visat sig vilka metoder detta parti använder sig av för att få röster. Precis som andra främlingsfientliga partier har gjort genom historien har man i sin brist på respekt för demokratin använt sig av odemokratiska metoder. När vi har varit ute i vallokalerna har vi fått sortera bort valsedlar som Sverigedemokraterna har flikat in i våra egna buntar för att väljare av misstag ska rösta främlingsfientligt. Sverigedemokratiska väljare har också försökt rösta flera gånger vid flera olika vallokaler. Valsedlarna har placerats ovanpå och framför andra partiers valsedlar. Detta visar vilket slag av politisk rörelse vi nu har att göra med.

Rasismens intåg i de valbara församlingarna är ett större nederlag än moderaternas valseger.

Dagens partslinlaga

2006-09-16

De borgerliga går mot seger imorgon. Fredrik Reinfeldt känner vinden i ryggen och statsminister Göran Persson kämpar i underläge. Så låter det i de så kallade nyheterna i TV4 ikväll.

Därmed befäster TV4 sin ställning som allierad med alliansen och har för all framtid förlorat sitt förtroende som leverantör av opartiska nyheter.

Förhoppningsvis ska denna nyhet få som konsekvens att vi under söndagen lyckas mobilisera de sista rösterna som behövs för att rädda Sverige från ett nytt borgerligt moras.

Om alliansen förlorar valet följer såväl TV4 som samtliga opinionsinstitut med i fallet. Det skulle bli en angenäm föreställning. Det argumentet tar jag med mig till morgondagens dörrknackningskampanj.

Tankar efter debatten

2006-09-15

Ska man se en bra och strukturerad debatt ska man se den i public service. Kvalitetsskillnaden mellan TV4 och TV1 är ofantlig när det gäller förmågan att organisera en debatt.

Kommersiellt = oseriöst
Icke-kommersiellt = seriöst

Alliansen har cementerat blockpolitiken. Redan före valet har väljarna förnekats möjligheten att ta ställning till enskilda partier. Det är två blockalternativ som gäller. Gillar man centern så måste man gilla moderaterna.

Miljöpartiet avviker från alla andra partier i sin syn på demokrati. Möjligheten att till varje pris maximera den egna politiken är överställd det faktum att partiet är minst i riksdagen. Efter valet kräver partiet minst två ministerposter för att överhuvudtaget medverka i ett röd-grönt samarbete. Därmed stärks incitamentet för socialdemokraterna att söka andra samarbetskonstellationer. Om alliansen förlorar på söndag och om miljöpartiet blir krångliga att förhandla med skulle det vara en god tjänst gentemot väljarna om man bytte ut miljöpartiet mot centerpartiet eller folkpartiet. På så vis skulle miljöpartiets inflytande i rikspolitiken bli mer proportionerligt och ett par av de mer mittenorienterade allianspartierna kunde få möjlighet att driva igenom delar av sin politik. Centern skulle kunna driva miljöfrågan och folkpartiet kunde få bli lite mer socialliberala igen.

Leijonborg får U i matematik. Indignationen över orättvisan i att pensionärer inte får göra avdrag för fackavgiften är fullständigt obegriplig. Pensionärer betalar ingen fackavgift. Löntagaren som betalar den avdragsgilla avgiften tjänar ingenting i relation till pensionären. Detta var kvällens mest korkade yttrande. Om Leijonborg själv är lika korkad som jämförelsen blir de senaste veckornas skandaler plötsligt väldigt lättförklarliga.

Under förespeglingen att agera i barnens intressen vill kristdemokraterna vrida tillbaks familjepolitiken till medeltiden. Man använder ord som valfrihet och individer för att locka fram positiva associationer till ett projekt som i själva verket motverkar kvinnors frihet att välja karriär och yrke, barnens frihet att utvecklas tillsammans med andra barn och föräldrarnas frihet att kunna kombinera yrkesliv med föräldraskap.

Det är lätt att lägga skulden för allt på den som för tillfället har den politiska majoriteten. Som om allt som sker är konsekvensen av politiska beslut. Detta är en förmån som enbart kan utnyttjas av en opposition som vill koppla ihop negativa saker med en majoritet. När borgarna var i majoritet och misslyckades var de offer för en internationell konjunktur. När socialdemokraterna är i majoritet och lyckas är det tack vare en internationell konjunktur. Händer det något negativt är det socialdemokraternas eget fel. Och allt positivt som ändå hände under de borgerliga regeringsåren är förstås helt och hållet ett resultat av den egna politiken. Så ser det ut när man själv skriver sin egen historia.

Är det bara jag eller finns det något i Reinfeldts framtoning som trots det sympatiska uttrycket ger kalla kårar? Även om han kan verka trevlig och även om han, enligt många, har något speciellt i ögonen så är det ändå något som inte stämmer. Jag tror det är frånvaron av empati som lyser igenom. Reinfeldt kan intellektuellt sätta sig in i den arbetslöses eller den sjukskrivnes situation. Men han förstår den inte. Han känner den inte. Reinfeldt känner inte. Det är för långt mellan Täby och den sociala verkligheten. Det sociala avståndet mellan Reinfeldt och hans barnflicka är lika långt som det intellektuella avståndet mellan Leijonborg och en klok människa.