Archive for juni, 2011

Dagens samhälle

2011-06-29

En stor brist med dagens egocentriska samhälle är att vi håller på att tappa förmågan att se saker genom andras ögon.

Men snart kommer det väl en app for that.

Annonser

Odemokratisk argumentation

2011-06-05

Det hade varit ganska enkelt för Sverigedemokraterna att bemöta mitt förra inlägg. De hade kunnat erkänna att de inte kände till den fulla innebörden av FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter eller att Sverige redan på 70-talet skrev på och ratificerade konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. De hade kunnat tydliggöra att de självklart ställer sig bakom dessa deklarationer och konventioner. Då hade alla misstankar om att Sverigedemokraterna är emot mänskliga rättigheter kunnat undanröjas.

Men istället för att överhuvudtaget beröra frågan om mänskliga rättigheter gör man något helt annat. Första tredjedelen av repliken ägnas åt ett utförligt och föga smickrande personporträtt av undertecknad. Därefter kommer en lösryckt utläggning om tvångssteriliseringar. Avslutningen landar i sedvanlig Sverigedemokratisk likriktningsretorik. Ingenstans berörs den centrala frågan för den här diskussionen, nämligen Sverigedemokraternas förhållningssätt och inställning till mänskliga rättigheter.

Alltså, istället för att bemöta argument med argument lägger man alla sakfrågor åt sidan och ångar på med personangrepp, irrelevanta historielektioner och grumlig nationalistisk retorik.

Så talar diktaturens kreatur.