Archive for december, 2012

Vinklade undersökningar

2012-12-13

Det är beklämmande med opinionsundersökningar som ställer vinklade frågor. Jag har precis svarat på en sådan från Demoskop. Frågorna om privat välfärd utgick ifrån två vanliga myter:

1. Välfärd kan vara privat eller offentlig. Är den inte det ena så är den det andra.

2. Vinst kan vara tillåten eller förbjuden. Det enda sättet att begränsa vinstintressen är att använda förbud.

Den första myten bortser ifrån att det finns olika typer av privata verksamheter. De kan vara vinstdrivande eller icke-vinstdrivande. För den som är kritisk till vinstdrivande privata verksamheter i välfärden men positiv till icke-vinstdrivande privata verksamheter fanns inga svarsalternativ.

Den andra myten bortser ifrån möjligheten för den offentliga finansiären att ställa upp som villkor att verksamheten som finansieras ska vara icke-vinstdrivande. I så fall handlar det inte om att förbjuda vinst, utan om att enbart anlita välfärdsföretag som inte drivs med vinstintresse. De vinstdrivande aktörerna får gärna finnas kvar, men inte med offentlig finansiering.

Med dessa två utgångspunkter som grund kan vinstdrivande privata aktörer med offentlig finansiering bara motverkas med förbud och kommunalt övertagande. Med en mer nyanserad grund behövs inget förbud och inget kommunalt övertagande. Verksamheterna kan finnas kvar med offentlig finansiering om de byter driftsform. Det enda som försvinner är den vinstfinansierade överbyggnaden. Vinstintresset och vinstuttagen begränsas på det här sättet inte genom förbud, utan genom att finansiären styr vilken typ av verksamhet som kan komma ifråga för offentlig finansiering.

Genom sitt sätt att reproducera dessa myter kan Demoskop räknas in i den borgerliga hegemonins propagandaapparat och förlorar därmed sin ställning som ett sakligt och seriöst utredningsinstitut.

Annonser