Archive for oktober, 2007

Var sitter Luther?

2007-10-31

Det finns ett uttryck som säger att Luther sitter på axeln. Men det är inte där han sitter. Luther, eller arbetsmoralen, är inte bara ett tvång som vi har inom oss, utan den genomsyrar hela samhället. Även den som inte har en aning om vem Luther var eller vad han stod för faller in i sången.

Samma sak gäller egentligen Luther själv. Vem satt på hans axel? Påbudet om arbetsmoral och ackumulation passade som handen i handsken på den då framväxande kapitalismen. Att vi människor fortfarande inte har lärt oss vad som skänker oss verklig lycka tar jag som ett bevis för att samhället fortfarande inte är anpassat efter människor. Och det, i sin tur, tar jag som bevis för att socialdemokratin fortfarande har en plats i historien – om vi förmår ta oss an denna uppgift.

– Hur gör vi ett samhälle för människor?

Annonser

Det nya blå partiet…

2007-10-25

Vi har internationalen och arbetets söner. De nya moderaterna har… en ny kampanjlåt.

Jag tror bestämt att jag skrattar ihjäl mig.

Ska bara gå och spy först.

Hört på klubben 2

2007-10-25

– Annat var det när man nyss hade flyttat hemifrån, till en etta i Vivalla. Man öppnade kylskåpet och det enda som fanns där var en burk vita bönor och en skrynklig tomat.
– Lyllos dig. I mitt kylskåp fanns det bara en råtta som satt och grät.

Hört på klubben

2007-10-25

– Hur var det man skulle vika nu igen? (står och viker ihop en svensk flagga)
– Precis som man viker kalsonger. Det gula ska inte synas.

Demokratisk retorik till diktatorisk praktik

2007-10-24

Här kommer ett långt inlägg. Det här hade aldrig kunnat komma på fråga i en dagstidning – av utrymmesskäl. Men i bloggvärlden finns det inga begränsningar. Länge leve yttrandefriheten!

På sin blogg försöker David Kronlid framstå som en sann demokratiförsvarare genom att radda upp en hel mängd exempel på vad han själv anser vara brott mot demokratin. Men vilken demokrati och vems yttrandefrihet är det han försvarar?

Nedan följer ett kommenterat citat från bloggen. Kronlids formuleringar är kursiverade.

”Som förespråkare av utökad demokrati och yttrandefrihet ser jag med stort allvar på utvecklingen i Sverige. Demokratin, åsiktsfriheten och yttrandefriheten är på tillbakagång i landet. ”

Skrivet av en person som i ett annat sammanhang tycker att ”om alla invandrare skötte sig bra, anpassade sig och slutade leva på andras bekostnad så skulle vi gladeligen välkomna fler invandrare”.

”- Kristna kyrkor ska tvingas viga homosexuella, helt emot den kristna religionen. ”

Nu verkar det i och för sig inte som att Svenska Kyrkan är helt enig i denna fråga.

”- Utländska reggaeartister ska tvingas byta åsikter om homosexualitet för att få spela på konsert i Sverige. ”

Hets mot folkgrupp är ett brott i Sverige. Ska vi avskaffa den lagen?

”- Ateister och kristna i Sverige ska behöva ge avkall på yttrandefriheten och anpassa sig för fanatiska muslimers hot och påtryckningar, för att inte ”kränka” dem. ”

Det är fortfarande tillåtet att publicera Muhammed-karikatyrer, vad jag vet. Men samtidigt kan man tycka att det är onödigt. Vill man argumentera för yttrandefrihet har jag tidigare påtalat att det finns andra och mer angelägna saker att försvara än rätten att kränka en religion.

”- En socialdemokratisk minister stängde med hjälp utav UD och SÄPO ner Sverigedemokraternas hemsidor under första muhammedbildskrisen.”

Vem som gjorde vad i den här frågan är väl inte helt utrett. Men ministrar har inte rätt att stänga ned enskilda hemsidor, även om det skadar Sveriges intressen i andra länder. En mer relevant fråga är kanske vad SD har för syften med att publicera just den här sortens bilder.

”- Svenska ledande politiker för både M och S ber muslimer om ursäkt för att våra medborgare använder yttrandefriheten i sitt eget land! ”

Vad är det som åsyftas här? Vem har bett om ursäkt? Har Reinfeldt bett om ursäkt å Nerikes Allehandas vägnar? Det har jag missat i så fall.

”- Svenska medborgare som frivilligt valt en icke ”politiskt korrekt” religiös eller ideologisk inriktning, motarbetas i sitt eget land av statlig media som de själva finansierar genom skatt och TV-avgifter! T.ex. abortmotståndare, invandringskritiker, friskoleförespråkare, nyliberala, Livets Ord, Plymouthbröderna, m.fl. De som vill minska invandringen av säkerhetskäl, samt ekonomiska och kulturella skäl framställs i statlig skattefinansierad media som ”främlingsfientliga” ”rasister” och ”odemokratiska”.”

Media granskar makten, men har också ett ansvar att granska andra delar av samhället. Att bli granskad kan förvisso uppfattas som att man blir motarbetad om det ger negativ publicitet, men det är en del av villkoren i ett demokratiskt samhälle. Frågan om Sverigedemokraterna (”de som vill minska invandringen av säkerhetsskäl…”) är rasistiska eller inte har aktualiserats av flera andra skäl än att man framför sakargument för att begränsa invandringen. Partiets historiska kopplingar till nazismen är ett skäl att ställa frågan. Likaså det faktum att vissa av partiets nuvarande medlemmar använder en rasistisk retorik. Att SD slarvar med sanningen och på olika sätt försöker förstora upp invandringen som den enskilt största orsaken till allsköns samhällsproblem är ytterligare en aspekt som ger stöd åt tesen att det finns rasistiska undertoner i Sverigedemokraternas politik och ideologi, oavsett vad SD själva hävdar.

”- Styrande partier motverkar, med statlig media, lobbyorganisationer som inte faller dem i smaken men skänker skattepengar(!) till de lobbyorganisationer som för ut det budskap de själva vill höra. T.ex. RFSL, RFSU, Expo och feministiska nätverk.”

Menar Kronlid att SD inte får de skattepengar de har rätt till? Ska samhället sluta betala ut föreningsstöd? Eller sluta ta ansvar för att motverka diskriminering i olika former? Vad får i så fall det för konsekvenser för Sveriges åtagande att leva upp till artikel 7 i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, som handlar om att alla ”är berättigade till samma skydd mot alla former av diskriminering som strider mot denna förklaring och mot varje anstiftan till sådan diskriminering.”

”-Socialdemokraterna gynnar sina egna stödorganisationer ekonomiskt, t.ex. fackförbund och socialistiskt vinklade studieförbund. ”

… Och andra partier gynnar sina sidoorganisationer. Vårt stöd sker helt öppet. Ska detta förbjudas?

”- Skolbarn klassas som rasister, förvägras rätten att fotograferas och att delta i lektioner för att de har tröjor med svenska flaggan. Svenska medborgare i SVERIGE får inte bära svenska flaggan på sina kläder! Vilket anti-svenskt förtryck! Till vilket land ska vi svenskar fly undan etnisk förföljelse? ”

Vem förvägras rätten att ha T-shirt med svensk flagga? Utveckla gärna. Själv känner jag till exempel där svenska flaggan ingår som komponent i support-tröjor för rasistisk vit makt-musik och liknande. Är det sådana uttryck Kronlid vill försvara?

Den sista frågan är intressant: till vilket land ska vi svenskar fly? Ja, om Sverigedemokraterna fick bestämma i hela världen funnes ingenstans att fly, för där förvägras människor att flytta och bosätta sig var de vill.

”- Pastor Åke Green som predikade sin religion i sin egen kyrka döms till fängelse och blir tvungen att överklaga i två omgångar för att slippa fängelsestraff. ”

Som sagt… Hets mot folkgrupp är förbjudet enligt svensk lag. Den som bryter mot lagen får räkna med rättsliga efterspel. Och anledningen till att vi har en sådan lag är att alla är berättigade till ”samma skydd mot alla former av diskriminering”, om du kommer ihåg. Hets mot folkgrupp är uppvigling till diskriminering. Kronlids försvar av hets mot folkgrupp tycker jag är mycket avslöjande.

”- I valet 2006 står en muslimsk företrädare på valdagen i Vivalla i Örebro vid valsedelsbordet för att se till att muslimerna röstar på ”rätt” parti.
– I en av vallokalerna i Vivalla i Örebro lade någon undan valsedlarna för SD, utan att valförrättarna ingrep.
– Ivriga socialdemokratiska medlemmar i Storstockholm ägnar sig åt valfusk genom att låtsas vilja hjälpa pensionärer genom att vara ombud för att sedan byta ut valsedlar mot socialdemokratiska valsedlar. -Valfusk sker många gånger utan att ordentligt straff utdelas eller att nyval görs i valkretsen/kommunen. ”

Jag vet inte om Kronlid känner till alla försök till valfusk som Sverigedemokraterna eller deras sympatisörer ägnade sig åt under valrörelsen. Under valdagen kunde våra valarbetare notera upprepade försök vid flera vallokaler att blanda in SD-valsedlar i socialdemokraternas buntar, att placera SD-valsedlarna framför alla andra valsedlar (och inte i bokstavsordning, vilket är brukligt) och att försöka rösta i flera olika vallokaler. Vi fick åka runt bland vallokalerna och vakta mot valfusk. Detta är en trend som har accelererat med Sverigedemokraternas inträde på den politiska arenan. Att, som Kronlid, gå ut och beskylla andra för att göra det som man själv håller på med för tankarna till andra politiska rörelsers suspekta strategier.

”-Sverige skänkte en del av sin makt och suveränitet till EU vid inträdet i unionen. Nu kräver EU alltmer och får större inflytande på Sveriges bekostnad. ”

Detta är en stor fråga som jag väljer att inte kommentera utförligare här. Men Sverigedemokraterna är inte ensamma om att vara kritiska till EU.

”-Inför valet 2002 drev SVT:s ”Uppdrag granskning” en kampanj mot M för att påverka valutgången genom att anklaga dem för att vara rasistiska. Statlig television används gång efter annan för att påverka valutgången och folks opinion. Detta är inget annat än maktmissbruk och hör inte hemma i en demokrati. Det är troligtvis ett tecken på genomgående korruption och maktmissbruk inom offentlig sektor efter långvarigt socialistiskt styre i Sverige. ”

Jag tyckte det var ett angeläget avslöjande. Den moderate valarbetaren talade för sig själv och behövde inte förvrängas på något sätt för att man skulle förstå vilka värderingar han hade. Till skillnad från Kronlid tycker jag att granskning hör hemma i en demokrati. Det säger jag som företrädare för ett parti som har granskats mer och hårdare än de flesta andra partier. Framförallt i den senaste valrörelsen, som enligt mediaforskare i Göteborg var utstuderat vinklad till borgarnas fördel.

”Demokratiunderskottet växer, riksdagspartierna går i bräschen för minskningen av medborgarnas rättigheter”

Det här är ett exempel på en grov generalisering. Åke Green blir åtalad för hets mot folkgrupp. Då är demokratin i fara. Hur är det med ”invandrarna” som ska vara tacksamma och sköta sig, för annars är de inte välkomna till Sverige? Hur är det med RFSL som inte ska få något föreningsstöd och som i övrigt ska få sina mänskliga rättigheter kringskurna? Eller homosexuellas rätt att gifta sig? Vems rättigheter ska ökas och på vems bekostnad? Det är frågan.

”Sverige står inför en enorm fara, betydligt större än de som ofta belyses av media och det är begränsningen av mötesfriheten, åsiktsfriheten och yttrandefriheten. Denna utveckling ser vi tydligt i Sverige där politisk korrekthet har ersatt demokrati som norm i samhället. Istället för verklig demokrati där folkets vilja styr Sverige så har istället de 7 riksdagspartierna ersatt demokratin med en snäv uppsättning av politiskt korrekta idéer som ska styra landet. De kallar detta ”demokratiska värderingar”, men menar egentligen att bara vissa åsikter ska få finnas i Sverige och att alla andra åsikter ska förtryckas. Är det demokrati?”

Senast jag hörde om någon som bröt mot mötesfriheten och demonstrerade utan tillstånd så var det ett gäng nazister. Demokratiska värderingar är något som alla demokratiskt sinnade individer ställer upp på. Förakt mot demokrati känns igen från nazisternas retorik under mellankrigstiden. Skillnaden mellan nazisterna och Kronlid är att Kronlid föraktar demokratin med en falsk rättighetsretorik istället för att tala diktaturspråk.

”I en demokrati får alla medborgare ha vilka åsikter de vill och säga det öppet utan att de som personer diskrimineras. Medborgarna ska också kunna organisera sig och föra ut sitt budskap utan att organisationen diskrimineras av en självutnämnd åsiktspolis bland en medial och politisk maktelit!”

I princip håller jag med om detta. I en demokrati råder åsikts- och yttrandefrihet. Men citatet insinuerar att det finns en homogen medial och politisk maktelit som hindrar medborgarna från att uttrycka sig fritt. Den här sortens konspirationsteorier har använts tidigare i historien för alla möjliga sorters ändamål, och kan, om den sprids och görs till en sanning, utgöra drivkraft för en riktig antidemokratisk utveckling.

”Min slutsats är att Sverige inte är en fullskalig demokrati. Eftersom folket ändå har makt att avsätta de som förtrycker dem genom val så måste landet ändå betecknas som en demokrati, men en kraftigt begränsad sådan. ”

Hur ser då Kronlids demokrati ut? Stängda gränser, kulturell homogenitet, förbud mot homosexualitet och fritt fram för hets mot folkgrupp och diskriminering. Lögner om invandring sprids oemotsagda, SD får inte granskas eller kritiseras och oliktänkare assimileras till en påhittad svensk norm. Intoleransen och främlingsrädslan breder ut sig och det blir allt svårare för ”avvikare” att leva ett normalt liv. Kristna normer och värderingar upphöjs till hela samhällets normer och värderingar. Och alla som inte ställer upp på detta avvisas från landet eller sätts i fängelse. Det är också en bild av ”demokrati”.

”Har Sveriges 7 riksdagspartier politiker som ivrar för demokrati och yttrandefrihet? Min egen erfarenhet efter att ha varit politiker i ett år är att de som ivrar för yttrandefrihet, åsiktsfrihet och mötesfrihet är i klar minoritet! De allra flesta följer istället det politiskt korrekta grupptrycket istället för att följa sina samveten. Är det demokratiskt att politiker i maktställning motverkar vissa åsikter som finns hos landets egna medborgare? Borde inte istället makthavarna i en demokrati lyssna på medborgarna och styras utav deras vilja? ”

Det är hårda anklagelser Kronlid kommer med. Jag känner inte igen mig i beskrivningen. Alla partikamrater till mig som jag känner har en mycket stark övertygelse om yttrandefrihet, åsiktsfrihet och mötesfrihet. Vi lägger ner mycket tid och kraft på att både lyssna och diskutera frågor i god demokratisk anda. Kronlids påståenden är en skymf mot alla som engagerar sig hårt i det demokratiska arbetet. Detta säger jag efter att ha varit politiskt aktiv i 20 år.

”Utvecklingen är allvarlig, och jag hoppas att människor som ivrar för yttrandefrihet och demokrati börjar engagera sig mer i politiken. Och att de gamla partierna gradvis ersätts av nya fräscha partier där ärliga och rakryggade medborgare engagerar sig för att utöka demokratin och yttrandefriheten i landet. ”

Och det skulle vara Sverigedemokraterna, alltså? Tyvärr, Kronlid. Ditt parti ruvar på väldigt gamla idéer och det är först på senare tid som yttrandefrihet och demokrati har letat sig in som begrepp i den retoriken. Av din redogörelse framgår det med all önskvärd tydlighet vems friheter det är du vill försvara och på vilka andras bekostnad.

Personliga Persson

2007-10-23

Och så har nu alltså Persson låtit skriva en bok i sitt favoritämne – sig själv.

Akademisk återblick

2007-10-21

I helgen gjorde jag ett kort återbesök i den akademiska världen genom att läsa en artikel ur senaste numret av tidskriften ”Sociologisk forskning”. Plötsligt, eller rättare sagt återigen, stod det klart för mig vilken skillnad det är mellan den politiska diskursen och den vetenskapliga.

Att ta del av vetenskaplig argumentation är en ren intellektuell njutning. Ingenting lämnas outrett. Tanketrådarna följer en obruten logik. Argumentationen präglas av saklighet. Varje argument värderas och diskuteras uttömmande. Språket är klart och exakt utan att för den skull bli tråkigt och ordfattigt. Fram tonar en verklighetsbeskrivning rik på nyanser, samtidigt strukturerande och förklarande. En vetenskaplig analys blottlägger verkligheten och gör den mer begriplig.

Det är inte utan att man kan längta tillbaks ibland…

Å andra sidan minns jag akademins inåtvändhet. Den understundom totala avsaknaden av samhällsrelevans och det ensidiga fokuserandet på form och akademiska resultat saknar jag inte.

Vad som skulle behövas är en utvecklad kommunikation mellan världarna. Vetenskapen behöver bli mer samhällstillvänd: utåtriktad och tillämpbar på sociala problem. Framförallt, menar jag, gäller detta sociologin. Sociologiämnet är ju som bekant det ämne som har (hela) samhället som studieobjekt och borde därför också vara mest relevant för politiken som samhällelig praktik.

Samtidigt har politiken mycket att lära av vetenskapen. Framförallt när det gäller sättet att argumentera. Jag har i tidigare inlägg på den här bloggen gett åtskilliga exempel på osaklig argumentation. Om fler politiskt aktiva tog sig tid att läsa forskningsrapporter och vetenskapliga texter skulle politiken kunna berikas med en uppryckning både när det gäller form (saklighet) och innehåll (kunskap).

Således blir lösningen på mitt personliga dilemma (som åsnan mellan två hötappar) att försöka befrukta politiken med vetenskapens positiva sidor. Det kan alla göra. Läs Sociologisk Forskning!

Borgerlig kritik mot regeringens politik

2007-10-17

När verkligheten får vara domare prövas politiken. I flera debattinlägg i lokalpressen har det moderata oppositionsrådet Kent Persson lovprisat regeringens förslag att göra det möjligt för privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster som går på den nationella taxan att överlåta sina mottagningar till kollegor. Runtom i landet växer kritiken mot förslaget, och så även från borgerliga landsting.

Enligt Dagens Medicin är förslaget att tillåta dessa så kallade ersättningsetableringar ”ett av de tydligaste ideologiskt färgade löftena från den borgerliga alliansen i valrörelsen”. Och då har alltså Kent Persson anklagat oss socialdemokrater för att ha ”ideologiska skygglappar” när vi kritiserar förslaget. Perssons kollegor runtom i landet har en annan uppfattning.

Några citat från artikeln:

”Trots vår grundläggande positiva inställning till privatpraktiker vill vi därför understryka de problem som kan uppstå vad gäller såväl vårdens planering som vårdens finansiering”, skriver den borgerliga majoriteten i Stockholms läns landsting. Västra Götalandsregionen – som styrs av fp, c och s – hävdar att rätten till ersättningsetablering leder till att ”nuvarande vårdstruktur cementeras”.

Den borgerliga majoriteten i hälso- och sjukvårdsnämnden på Gotlands kommun är stenhård i sin kritik:
”Att staten på detta sätt skulle beröva landstingen möjligheter att besluta om vilken vård som behövs och dessutom tvinga dem att betala för den är orimligt”.

Landstingsråd Torsten Källberg (fp) i Västmanland är oroad:

– Det här blir ett nytt inslag, när privatpraktikerna kan fortsätta i tid och evighet. Vi har ju ingen kostnadskontroll och kan inte rå över dem alls. Det kommer att försvåra vår planering.

Landstinget i Uppsala län hävdar att förslaget kommer att ”motverka utvecklingen av mångfald i vården”, eftersom landstingets resurser låses till en personlig läkare eller sjukgymnast, trots att den moderna vården alltmer går mot teamarbete.”

Här i Örebro går borgarna helt och hållet på regeringens linje. I Hälso- och sjukvårdsnämnden jämför enskilda moderater den moderna vården med Sovjetkommunismen och lyfter istället fram ersättningsetableringar utom ekonomisk kontroll som framtidens fria vårdform.

Min slutsats blir att Örebros borgare är mer ideologiska och mindre pragmatiska än sina kollegor runtom i landet. Här går privatiseringar och ersättningsetableringar före patienternas behov och alla principer om en klok användning av våra gemensamma resurser. Säger man emot blir man stämplad som kommunist. Basta!

Sverigedemokraterna bekänner färg

2007-10-16

Det ska bli intressant att närmare analysera ljudinspelningen av David Kronlids inlägg i fullmäktige idag. Det publiceras på webben om någon vecka. I ett och samma inlägg lyckas sverigedemokraten misstänkliggöra demokratinätverket, försvara Åke Green, kritisera RFSL och ifrågasätta homovigslar. Därmed avslöjar han med all önskvärd tydlighet sin position i relation till FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, som ju utgår ifrån principen om alla människors lika värde och allas rätt till skydd mot diskriminering av alla slag.

Bottennapp i fullmäktige

2007-10-16

Idag var jag tvungen att lämna salen när moderaten Ola Karlsson med iskall cynism utnyttjade en personlig tragedi för att göra billiga politiska poänger. Många blev riktigt illa berörda, och då inte bara partikamrater till mig.

Shame on you, Ola!