Archive for maj, 2010

Våld för öppen ridå

2010-05-31

Övergrepp som har blivit en normalitet i det ockuperade Gaza ser inte lika bra ut på internationellt vatten. Det är som med våld i nära relationer. Kommer det fram i offentligheten väcker det reaktioner.

Med massakern på passagerarfartyget har det israeliska övervåldet övergått från ”domestic violence” på ockuperad mark till brott mot internationell rätt. På ett sätt är det synd att det måste gå så långt för att omvärlden ska reagera.

Israel har nu markerat att man anser sig stå över internationell rätt och att man ser våld som en legitim lösning på alla typer av problem. Med sin långa historia av våld och militära övergrepp har staten Israel utvecklat en tydligt avvikande våldsuppfattning. Det som i demokratiska länder uppfattas som helt oacceptabelt är utifrån ett militaristiskt perspektiv helt normalt.

Annonser

Borgerlig demokrati i en borgerlig hegemoni

2010-05-08

Det är ett demokratiskt problem när rödgröna partier får betala dubbla priset för annonser i dagspressen jämfört med allianspartierna och när högerorganisationer som skattebetalarnas förening släpps in på gallerior medan socialdemokraterna nekas tillträde.

Både den offentliga debatten och det offentliga rummet har i allt större utsträckning förvandlats till privategendom som lyder under ägarnas regelverk. Och vilken politisk färg ägarna har råder det inga tvivel om. Alliansen är en allians mellan den politiska högern och kapitalet. Det kan ingen retorik i världen ändra på.

Men det är synd för demokratin när högern använder sig av ohederliga metoder.

Media mobiliserar

2010-05-06

Nu börjar det bli löjligt tydligt vilka som äger pressen i Sverige. Uppställningen för Alliansen är i det närmaste total – på ledarsidor och på nyhetsplats. Kritiken mot de rödgröna är dräpande.

Som vanligt i valtider.

Om krigets första offer är sanningen så är valrörelsernas första offer opartiskheten. Och sanningen, för övrigt. Fakta är något som det slarvas med både här och där. Kraftiga överdrifter har blivit en del av den etablerade politiska retoriken. Det är som om språkets nyanser har suddats ut och lämnat plats åt en binär verklighetsbeskrivning. Allt som den egna pakten står för är genialt och allt som de andra står för är vansinne.

Det är inte lätt att hålla en saklig ton i det här läget, men jag lovar i alla fall att göra mitt bästa.