Demokrati i praktiken

Socialdemokraternas partikongress. Samtliga handlingar ligger ute på det öppna nätet. Samtliga förändringar i dokumenten läggs ut i realtid. Och det görs ändringar. Kontinuerligt.

Vem som helst kan läsa vilken som helst av de nästan 2000 motioner som behandlas, politiska riktlinjer, partiprogram och verksamhetsberättelser.

Kongressen filmas i realtid och läggs ut på nätet. Den är helt offentlig.

Här verkar demokratin i realtid. Inte bara ombudens möjligheter att påverka och förändra partistyrelsens förslag är i verket, utan också alla medlemmars och hela allmänhetens insyn i hela processen. Allt sker öppet. Allt behöver förankras i goda argument. Alla invändningar och inlägg tas i beaktande. Beslutsprocessen struktureras upp och hanteras av ett skickligt och lyhört presidium.

Besluten tas av många, under allmänhetens insyn.

Socialdemokraternas partikongress är i sanning en övning i praktisk demokratiutövning.

Annonser

%d bloggare gillar detta: