Gratisreklam eller nyheter? Privatintresse eller allmänintresse?

När Sveriges alla medier rapporterar om Apples senaste produktlansering – är det gratisreklam eller nyheter? Frågan är relevant och intressant. Jag skulle nog säga både och men mer därtill.

För Apple som företag är det naturligtvis en väldig fördel att medierna världen över bidrar till upphausningen av nya produktlanseringar. Det är inte bara företagets reklam och företagets produkter som ligger bakom försäljningsframgångarna. När produkterna påannonseras i all dominerande nyhetsmedia påverkar det självklart efterfrågan.

Hemlighetsmakeriet inför lanseringen och sättet att presentera produktnyheterna är förstås också det en medveten strategi från Apples sida för att få med sig medierna på precis det här sättet. Apple är duktiga på den nya tidens marknadsföring, det vill säga marknadsföring som inte ser ut som marknadsföring.

I den meningen är nyheter och artiklar om iPhone och iPad en form av gratisreklam.

Men de är också nyheter. Sverige, och framförallt journalistiken i Sverige, är genomimpregnerad av Apples produkter. Schibstedkoncernens anställda har iPhone som arbetsredskap. I redaktionernas kontorslandskap lyser Apples vita symboler i klasar. Alla vet vad en iPhone är för något. Apples produkter är kända, vanliga och väldigt spridda.

Som företag har Apple en omsättning motsvarande 442 miljarder kronor. Det är ungefär hälften av Svenska statens samlade utgifter. En halv stat, alltså. Nyligen blev företaget uppgraderat till världens högst värderade företag.

Om en sådan stat gör något som bara inträffar några gånger om året torde det kunna betraktas som en nyhet. Det är aktuellt, det berör många människor och det har betydelse för framtiden. Att inte rapportera om en sådan händelse vore tjänstefel.

Så långt är svaret ja på bägge frågorna. Att rapportera om senaste modellen av iPhone är gratisreklam. Och nyheter.

Men det här får ytterligare en konsekvens. När reklam blir nyheter innebär det att särintresset flyter ihop med allmänintresset. Vad Apple gör, eller för den delen SAAB, Ericsson, Volvo eller Capio – påverkar många människor. Samtidigt betraktas dessa företag som privat egendom. Ett egenintresse. Gränsen mellan det egna och det allmänna har på detta vis suddats ut, eller kanske snarare omdefinierats. Privat egendom är inte längre bara det som angår mig själv. Det är vad jag äger.

Så oavsett om det jag äger och förfogar över påverkar väldigt många andra människor så ska det fortfarande betraktas som privategendom. Att förfogandet inkräktar på eller begränsar andra människors integritet eller självbestämmande tas inte i beaktande i det här omdefinierade privatbegreppet.

Nyheterna om eller reklamen för Apples produkter, vilket ni vill, väcker frågan var gränsen går mellan det privata och det allmänna. Att produktlanseringarna betraktas som ett allmänintresse och att de påverkar många talar emot att företag av Apples storlek och dignitet ska betraktas som enskild egendom.

Den legitima principen när det gäller styrningen av allmänintressen är ju att den ska ske demokratiskt. Det som omfattar och berör många ska också göras till föremål för mångas beslutsfattande. Människor ska ha inflytande över sådant som berör dem.

Avslutningsvis två principer som kan mana till eftertanke.

1. ”Den som öppet godtagit en demokratisk likvärdighetsprincip kan inte sedan efter sitt behag avgränsa dess tillämpning till vissa livsområden” (Ernst Wigforss)

2. ”Friheten har bara en begränsning, men en mycket viktig sådan. Jag får inte hindra andra från att röra sig på samma gärde som jag. Friheten är i god mening gemenskapsskapande. Den förutsätter hänsynstagande till andra. Jag får inte hindra andra i min egen expanderande frihet.” (Bengt Göransson)

Annonser

%d bloggare gillar detta: