En enkät från Svenskt Näringsliv

Som landstingspolitiker blir man ibland föremål för enkätstudier. Den här gången var det Svenskt Näringsliv som ville veta hur jag ser på företagsklimatet i Örebro län. I en webbenkät fick jag svara på frågor om hur jag bedömer allmänhetens, landstingspolitikernas och tjänstemännens attityder till företagande.

Så långt var det ganska oproblematiskt att svara ”utmärkt” på alla frågor, utom möjligtvis när det gäller tjänstemännens attityder. En del av dem är riktiga privatiseringsivrare. Landstingets hantering av upphandlingar fick högt betyg, liksom informationen och dialogen om upphandlingar.

Men sedan kom en fråga om konkurrens som jag hade lite svårt att förstå. Så här löd frågan:

”KONKURRENS. Anser du att landstingets verksamheter tränger undan privat näringsverksamhet? (Dåligt = i stor utsträckning, Utmärkt = inte alls)”

Alltså, om landstinget tränger undan privat näringsverksamhet så är läget dåligt. Motsatsen är utmärkt. Jag svarar ”utmärkt”, utifrån tolkningen att läget är just utmärkt på den punkten.

Nästa fråga var om möjligt ännu märkligare:

”Borde omfattningen av privata utförare öka? (flera svarsalternativ möjliga)
Ja, för att få bättre kvalitet och utförande
Ja, för att få större kostnadskontroll
Ja, därför att människor vill ha valfrihet
Nej, nuvarande omfattning är bra
Nej, omfattningen ska minska”

Alltså, tre ja-alternativ med allsköns goda skäl och två nej-alternativ utan motivering. Första ja-frågan är dessutom vederlagd enligt en aktuell rapport från SNS som konstaterar att fler privata utförare inte leder till bättre kvalitet och utförande. Nåväl, ett ”Nej, nuvarande omfattning är bra” fick duga.

En fråga reser sig ur detta: vad är syftet med enkäten? Att få reda på vad folk verkligen tycker eller att få statistik som ger stöd åt de åsikter som Svenskt Näringsliv representerar?

Annonser

%d bloggare gillar detta: