Sverigedemokraterna är emot mänskliga rättigheter

Jonas Millard och Anders Östlund, Sverigedemokrater i landstingsfullmäktige i Örebro, fick följande insändare publicerad i dagens Nerikes Allehanda.

Jag har skickat in följande svar:

Tala klarspråk om mänskliga rättigheter!

Sverigedemokraterna är det enda partiet i landstingsfullmäktige som inte ställer sig bakom FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Alla andra partier har röstat ja till ett beslut som innebär att Örebro läns landsting nu följer FN:s deklaration om rätten till hälsa. Sverigedemokraterna röstade nej och reserverade sig mot beslutet.

Det var redan 2006 som Paul Hunt, FN:s dåvarande särskilda rapportör för konventionen om rätten till hälsa, kritiserade Sverige för brister i flyktingvården. Sedan dess har den borgerliga regeringen dragit frågan i långbänk och svensk sjukvård har stått utan tydliga nationella direktiv. Flera landsting har infört egna bestämmelser, i vissa fall i strid mot nu gällande lagstiftning. I Örebro läns landsting har vi avvaktat och försökt hitta praktiska lösningar som ändå har inneburit att vi har kunnat ge vård på humana villkor.

Med beslutet om att ge vård till papperslösa på samma villkor som för asylsökande har Örebro läns landsting nu tagit sitt ansvar för att också i sitt regelverk leva upp till FN-konventionen. Beslutet bygger på den självklara utgångspunkten att alla människor har rätt till vård. Och till skillnad från Sverigedemokraterna anser de demokratiska partierna i landstingsfullmäktige att även papperslösa är människor.

Martin Lind, socialdemokrat i landstinget

Annonser

2 svar to “Sverigedemokraterna är emot mänskliga rättigheter”

 1. Jonas Millard Says:

  Hej Martin. Vi har skickat följande svar till NA:

  I Sverige gäller likhet inför lagen. Vi kan inte begränsa lagen till just dem som det just nu för tillfället är mest synd om, utan lagen måste gälla alla nuvarande och kommande som vistas i Sverige.

  Martin Lind hänvisar lättvindigt till FN:s deklaration om rätten till hälsa och dess särskilde rapportör Paul Hunt. I denna deklarations Artikel 25 står det: (1) ”Envar har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för hälsa och välbefinnande hans egen och hans familj, inklusive mat, kläder, hälsovård och nödvändiga sociala tjänster samt rätt till trygghet i händelse av arbetslöshet, sjukdom, invaliditet, makes död, ålderdom eller annan förlust av försörjning under omständigheter utanför hans kontroll.” (2) ”Mödrar och barn äro berättigade till särskild omvårdnad och hjälp. Alla barn, vare sig födda inom eller utom äktenskapet, skola åtnjuta samma social skydd.” Menar Martin Lind, att denna artikel om rätten till hälsa också skall fungera som fribiljett för alla in i vårt välfärdssystem, som om den uppfordrande FN-deklarationen inte ägde tillämpning i den papperslöses eget hemland? Artikel 25 riktar sig i första hand till alla stater för hur de skall behandla sin egen befolkning.

  Vill verkligen Martin Lind, att alla de, som av migrationsdomstolen bedömts ej uppfylla villkoren för permanent vistelse i Sverige, ändå skall ha fri tillgång till vårt samhälles fulla utbud av sjukvård. Senare tillkommer med självklarhet, även krav på skolundervisning och arbete. Varför skall vi under dessa omständigheter över huvud taget utvisa någon som helst ensammen, eller i sällskap kommande immigrant. Varför inte lägga ner migrationsdomstolen helt och hållet? I Sverige är alla lika inför lagen, vilket med Martin Lind innebär, att alla som lycktas smussla sig undan också är berättigade till lika del av vår välfärd. Men har Sverige verkligen råd till att fungera som vikarierande välfärdsland för alla de miljoner, som bor i de länder som struntar i FN:s deklaration och dess Artikel 25?

  Det Martin Lind och hans kollegor i den politiska sju-klövern nu vill göra är, att förvandla Örebro läns landsting till en socialbyrå för hela världen dit människor utan tillräckliga skyddsbehov kan komma för, att på länsinnevånarnas bekostnad erhålla näst intill gratis sjukvård. Standarden i den svenska vården har dessvärre sjunkit till att i flera avseenden vara sämre än den i jämförbara lander, – vilket påvisats bland annat av OECD. – Det är ju inte så länge sedan man lade ner barnpsykiatrins mottagningar utanför Örebro. Vilka fler försämringar tänker Martin Lind och hans kollegor genomdriva för att bekosta deras populistiska överbudspolitik? Inte är lär det väl bli de illegala immigranter, vars pengar gått åt till att smuggla sig hit?

  Jonas Millard
  Oppositionsråd

  Anders Östlund
  Fullmäktigeledamot

 2. Martin Says:

  Tack för ert svar!

  Mitt svar finns i nästa blogginlägg. Jag har skickat in det till NA.

  mvh,

  Martin Lind

Kommentarer inaktiverade.


%d bloggare gillar detta: