Nytt brev till Dagens Samhälle

Hej Mats!

Det är Martin här igen. Jag lovade att höra av mig om det skulle bli så att ni återfaller i att vinkla nyheter. Enligt min bedömning ger första numret 2011 prov på detta.

Huvudrubriken som pryder hela framsidan lyder ”Friskolor är mer effektiva”. Detta skulle alltså vara resultatet av Dagens Samhälles ”granskning” av skolsektorn. Artikeln fokuserar enbart på kostnaden per betygspoäng och är tydligt inriktad på att föra fram budskapet att privat är detsamma som effektivt och att de offentliga skolorna skulle vara dyrare och mindre effektiva. ”Effektivitetsskillnaden” påstås ha fördubblats på fem år.

Som orsak till detta anges att kostnaderna har ökat i kommunala skolor. Samtidigt har inte lärartätheten ökat, anges det.

Källorna som ges störst plats i artikeln är Carl-Gustaf Stawström, chef på Friskolornas riksförbund, och skolpolitikern Maria Stockhaus (M). Även Per-Arne Andersson på SKL ges stor plats. Anderssons bild av utvecklingen avviker inte nämnvärt från Stawströms och Stockhaus bilder.

I en kort parentes citeras Eva-Lis Sirén, ordförande i Lärarförbundet, som hänvisar till alla rapporter som visar att likvärdigheten i skolan har minskat och att vi har fått en segregation som innebär att fler elever i behov av särskilt stöd hamnar i den kommunala skolan. Detta bemöts kort med kommentaren ”Man kan fundera på om man ska ge mer pengar till skolor som utarmas på elever”.

Bilden som sätts är tydligt vinklad till friskolornas fördel. Flera för sammanhanget viktiga aspekter behandlas styvmoderligt eller tas inte upp alls. Anhängare av friskolorna presenteras med stora bilder och tilldelas generöst med plats i texten. Det förhållandevis avgränsade och smala måttet ”kostnad per betygspoäng” förstoras upp och behandlas som ett avgörande effektivitetsmått. Nästan halva uppslaget pryds av ett diagram som syftar till att illustrera skillnaden i effektivitetsutveckling mellan privata och offentliga skolor utifrån detta mått. Rubriken på framsidan utgår ifrån måttet, liksom rubriken på nyhetsuppslaget.

Ingenstans lyfts problematiken med betygsinflation på friskolor. Segregationsproblematiken förminskas. De ökande skillnaderna i kunskaper mellan olika elever berörs inte. Sveriges sjunkande ranking i internationella jämförelser av elevers kunskaper tas inte upp. Alltså, flera relevanta och oerhört viktiga problemområden som skulle kunna balansera upp bilden har valts bort.

Istället insinueras det att offentliga skolor/verksamheter per definition blir mindre effektiva på grund av driftsformen, enligt Parkinsons lag, medan vinstdrivande skolor per definition skulle vara mer effektiva.

Detta är, anser jag, ett exempel på utstuderat vinklad journalistik. Dessutom har vinklingen återigen skett utifrån en tydligt borgerlig ståndpunkt.

Jag finner framställningen anstötlig i pressetiskt hänseende. Den bryter tydligt av mot den sakliga och nyanserade rapportering som tidigare har varit kännetecknande för tidningen. Med detta konstaterar jag att Dagens Samhälle har blivit en genomborgerlig tidning och att man inte längre kan känna full tillit till tidningen som saklig och oberoende nyhetskälla.

Hälsningar,

Martin Lind

Annonser

2 svar to “Nytt brev till Dagens Samhälle”

  1. Anita Grünewald Says:

    Underbart, underbart, underbart! Såg en länk till det här inlägget på en FB-kontakts sida. Det var bra – it made me soooo happy:-) Kämpa på, och vet att du inte är ensam. – vi är många. Jag och min (lika ilskna:) syster brukar maila kritik till journalister och skicka kopia till kent.asp@gu.se – kanske den mest kände massmedieforskaren..? Allt gott! /Anita

  2. Anita Grünewald Says:

    Insåg plötsligt att du ibland umgås med min (lika ilskna) syster… Hihhi!!! Tänk Tankarnas trädgård.-)

Kommentarer inaktiverade.


%d bloggare gillar detta: