Klyftorna ökar

Utvecklingen av jämlikheten kan beskrivas på flera olika sätt. Gini-koefficienten är ett etablerat ojämlikhetsmått. Ju högre siffran är, desto större är ojämlikheten. Föga förvånande har Sverige visat upp en negativ utveckling de senaste åren.

Sedan är det populärt att beskriva inkomstutvecklingen med procent. Då vi vanligtvis handlar med reda pengar och inte med procentsiffror har jag sammanställt följande tabell över den faktiska inkomstutvecklingen mellan 2006 och 2009. Alltså, hur många tusen om året har de olika inkomstgrupperna tjänat på borgarnas politik?

Vad som framgår tydligt i tabellen är att inkomsterna har ökat mest för dem som tjänat mest. Ju mer man tjänar, desto mer har den disponibla inkomsten ökat. För dem med lägst inkomster har den disponibla inkomsten till och med minskat.

Snacket om att den borgerliga politiken skulle ha gynnat dem med lägst inkomster är alltså en ren lögn. Det mesta har gått till dem med störst inkomster. Klyftorna har ökat.

Nackdelarna med ökade klyftor är väl belagda och förankrade i omfattande forskning. Ändå driver regeringen en politik som ökar klyftorna.

Varför?

Annonser

%d bloggare gillar detta: