Brev till Dagens Samhälle

Hej!

Först vill jag bara tacka för de tidigare åren med bra och saklig rapportering om aktuella händelser i kommunsektorn. Jag har som förtroendevald i Örebro Läns Landsting alltid uppfattat tidningen Dagens Samhälle som en viktig informationskälla och inspirationskälla med stor relevans för mitt uppdrag.

De senaste numren har det dock skett en markant förändring. Under den nye chefredaktören Mats Edman har tidningen förvandlats från en saklig informationskälla till något som mer liknar en billig propagandapamflett från Timbro. Visserligen kvarstår en hel del intressanta reportage inuti tidningen, men av någon anledning har den politiska propagandan tagit över både framsidans rubriker och även de första sidorna inuti tidningen.

Jag tycker detta är väldigt stötande. Det beror då inte bara på att jag själv är av en annan politisk uppfattning än Edman, utan framförallt på att tidningens tydliga ställningstagande för en borgerlig utgångspunkt i rubriksättning och nyhetsrapportering innebär att jag inte längre kan utgå ifrån att tidningen ger en saklig och balanserad bild av läget i kommunsverige.

Kort uttryckt: om jag ville ha en propagandaskrift för borgerliga värderingar skulle jag vända mig direkt till någon av högerns intresseorganisationer. Jag förväntade mig inte att Sveriges enda branschtidning för kommunsektorn skulle förvandlas till en sådan megafon för borgerliga intressen.

Av miljöskäl kan ni därför stryka mig som prenumerant. Jag beklagar starkt att jag med det går miste om en viktig informationskälla, men med den tydliga politiska förändring som tidningen genomgått har dess funktion som sakligt nyhetsorgan redan raserats.

Jag återkommer gärna som prenumerant om tidningen av någon anledning skulle göra sig av med Edman och återgå till att vara en saklig informationskälla.

Med besvikna hälsningar,

Martin Lind

Annonser

%d bloggare gillar detta: