Ideologiska nyheter

Örebro läns landsting styrs av en majoritet bestående av socialdemokraterna och vänsterpartiet. När ETC Örebro skriver om landstingets arbete mot fetma beskrivs det som en satsning. När liberala Nerikes Allehanda ska skildra samma sak läggs fokus på vårdköer. En sammanställning av rubrikerna från respektive tidning visar att nyhetsrapporteringen är vinklad utifrån tidningens ideologiska utgångspunkter.

”Länet storsatsar i kamp mot fetma.”
”Örebroarnas övervikt ska bekämpas. Vården satsar mot fetma”
”Viktoperationen blev Tuija Smuras räddning”
”Sociala klyftor bakom övervikt”
”Dyrare att äta nyttig mat”
”Medelklassen motionerar mer”
ETC Örebro

”Flera års väntan på vård. Landstingets satsningar har inte räckt till.”
”Sonja tvingades vänta i två år på sin operation”
”Vårdköerna i Örebro län”
”Den som aldrig varit tjock kan nog inte förstå vilket helvete det är”
”Kirurgen Lars-Göran Larsson: ’Ett startskott till ett bättre liv’”
”Partiernas lösningar på operationsköerna”
Nerikes Allehanda

Rubriksammanställningen visar också att ETC lyfter in ett klassperspektiv som Allehanda helt saknar. Allehanda framställer även fetmaoperationer som den ultimata lösningen, medan ETC också tar upp kost och levnadsvanor som viktiga aspekter.

Dessa skillnader visar att nyheter alltid är nyheter utifrån en viss utgångspunkt. Det liberala nyhetsoligopolet producerar borgerliga nyheter utifrån en borgerlig världsbild. Sådan är situationen och det kan uppfattas som tragiskt i sig. Men mer tragiskt är det att denna vinklade nyhetsförmedling allt som oftast vill ge sken av att vara saklig och opartisk.

Annonser

%d bloggare gillar detta: