Ersättningsdjungeln

Har du blivit sjuk eller arbetslös? Behöver du en inkomst? I så fall kanske någon av dessa ersättningar är aktuell för dig:

Aktivitetsersättning
Aktivitetsstöd
Garantiersättning
Sjukersättning
Sjukpenning
Rehabiliteringsersättning
Handikappersättning
Förebyggande sjukpenning
Utvecklingsersättning
Försörjningsstöd
Vårdbidrag
Assistansersättning
A-kassa

Tänk på att inget av detta betalas ut automatiskt. Du måste ta reda på vilken ersättning som är aktuell för dig och skicka in rätt blankett till rätt myndighet, i rätt tid, för att kunna bli prövad för en viss ersättning. Till ansökan ska du bifoga rätt intyg. Vilket intyg som ska med och vilken annan myndighet som ska ta fram det intyget ansvarar du för. Det kan också bli så att du måste tala om för den som utfärdar intyget vad som ska stå i intyget för att det ska betraktas som giltigt av de andra myndigheterna.

Här är för övrigt myndigheterna som du behöver hålla reda på:

Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen
Din lokala fackliga organisation (som sannolikt tillhör något av förbunden LO, Unionen eller SACO)
Kommunen
Landstinget

Så om du har blivit utförsäkrad från Försäkringskassan måste du ta kontakt med Arbetsförmedlingen så att du kommer in i arbetslivsintroduktionen. Under tre månader är du då inte längre berättigad till sjukersättning, utan får söka antingen a-kassa från ditt fackförbund, aktivitetsstöd från Försäkringskassan eller försörjningsstöd från kommunen.

Om du söker aktivitetsstöd måste du lämna uppgift till Försäkringskassan om vilken ersättning du skulle ha fått från a-kassan om du hade varit berättigad till a-kassa. Vilken nivå som gäller beror på hur länge du har varit medlem i a-kassan, hur länge du har varit sjuk och hur länge du har arbetat. Det beror också på vilken typ av medlemsskap du har haft. Som sjukskriven är du oftast medlem i fackförbundet men inte i a-kassan. Därför måste du se till att bli medlem i a-kassan så snabbt som möjligt. Var beredd på en hög månadsavgift på mellan 500 och 700 kronor.

Om du inte är berättigad till a-kassa eller om nivån på aktivitetsstödet hamnar på 223 kronor i månaden kan du vara berättigad att söka försörjningsstöd från kommunen. I så fall får du vara beredd på att lämna ut detaljerade uppgifter om din ekonomi och ditt privatliv och låta dig utsättas för en ingående prövning. Försörjningsstödet är villkorat. Om du har någon form av tillgångar har du inte rätt till någon ersättning. Som tillgångar räknas till exempel besparingar, fonder, bil, bostadsrätt, hus, båt eller husvagn. Först när dessa tillgångar är förbrukade kan det bli aktuellt med försörjningsstöd.

Efter introduktionsperioden på tre månader har du rätt att söka sjukersättning igen. Då behöver du ett sjukintyg från landstinget. Om du inte är sjuk har du inte rätt till sjukersättning. Men även om du är sjuk kan Försäkringskassan göra bedömningen att du inte är tillräckligt sjuk för att vara berättigad till sjukersättning. I så fall hänvisas du till aktivitetsstöd eller försörjningsstöd. Dessa stödformer kan villkoras med att du måste ha en viss arbetsförmåga.

Detta är en mycket förenklad beskrivning av hur det kan fungera i ett specifikt fall. Sannolikt behöver du sätta dig in ordentligt i regelverkets alla detaljer, för det finns många olika specialregler som du kan ha intresse av att läsa in dig på. Sedan kan det också vara bra om du bevakar din sjukpenninggrundade inkomst och skyddar den från nedskrivning, vilket kan bli fallet om det råkar bli något glapp mellan perioderna för olika ersättningsformer.

Och se för guds skull till att du följer regelverket. Blir du ertappad med att ha fuskat kommer det att drabba din ekonomi mycket hårt.

Om du är nybliven förälder eller har någon form av funktionsnedsättning finns det ytterligare regler och ersättningar som du behöver sätta dig in i.

Krångligt? Tänk då på att dina möjligheter till försörjning hänger på om du hittar rätt i denna djungel.

Annonser

Ett svar to “Ersättningsdjungeln”

  1. Elisabeth Says:

    Suck, suck, suck! Varför måste det vara så här? Sverige vill vara ett modernt land och vi har tidigare varit en förebild för många andra länder. Nu strävar systemet bakåt. Man monterar ned vårt sociala nät, kvar blir bara ett rangligt skelett utan stödfunktion Hur många människor som helst mår jätte dåligt. Vari ligger vinsten till slut.
    Tur att det finns en Gud att tro på.

Kommentarer inaktiverade.


%d bloggare gillar detta: