Skolan måste ta sitt demokratiska ansvar

I en internationell undersökning om elevers medborgarkunskaper hamnar Sverige återigen på en hög placering. Svenska elever ligger över det internationella och det europeiska snittet. Bland annat visar svenska 14-åringar en stark uppslutning kring grundläggande demokratiska värden som yttrandefrihet, jämställdhet och rätten att fritt kunna välja sina ledare.

Genomsnittligt ligger Sverige ganska bra till. Men till skillnad från de andra europeiska länderna som har deltagit i studien visar Sverige också upp stora skillnader. Framförallt är det socioekonomisk bakgrund som slår igenom. Barn till högutbildade föräldrar presterar betydligt bättre än barn till lågutbildade. Åtta procent av de svenska eleverna når inte upp till miniminivån för vad man behöver kunna som medborgare. I Finland är motsvarande siffra två procent och i Danmark ligger den på fyra procent.

Skolan har ett demokratiskt ansvar. Det ansvaret omfattar alla elever. Att socioekonomisk bakgrund slår igenom på det här sättet är inte acceptabelt. Därför måste skolpolitiken inriktas tydligare mot att lyfta de åtta procent som inte når upp till miniminivån. Skolsystemet behöver ses över och utformas på ett sätt som motverkar segregation och som ger alla elever goda förutsättningar att nå kunskapsmålen.

En misstänkt bov i dramat är förstås den privatiseringsvåg som har gått genom skolvärlden och som har lett till ökad social segregation. Skolpolitiken har blivit blind för sociala klyftor. Den borgerliga regeringen har prioriterat ner skolans demokratiska roll och istället valt att fokusera på disciplin och vinstdrivande aktörers möjligheter att expandera på en växande skolmarknad.

Sverige kan bättre. En mer demokratisk skolpolitik är möjlig. Det går att utforma en skola som inkluderar och skapar förutsättningar för varje elev att nå kunskapsmålen så att alla kan känna sig delaktiga i en demokratisk gemenskap.

Valet av skolsystem är ytterst de röstberättigade medborgarnas val. I höst avgör väljarna om skolan ska ta sitt demokratiska ansvar eller om vi ska fortsätta med Björklunds sorteringsskola.

Annonser

%d bloggare gillar detta: