Vad är viktigt i livet?

På frågan ”i vilken utsträckning är följande viktigt för ditt personliga välbefinnande?” svarar svenskarna enligt SOM-institutet på följande sätt, i följande rangordning:

 1. Familjen
 2. En god hälsa
 3. En trygg boendemiljö
 4. Ett bra boende
 5. Goda vänner
 6. God privatekonomi
 7. Inre harmoni
 8. Ett kärleksförhållande
 9. Ett meningsfullt arbete
 10. En rik fritid

Går det att skapa ett bättre välbefinnande med politik? Jag tror det.

 1. En utbyggd föräldraförsäkring ger människor förutsättningar att lägga tid på sina familjer. Ekonomisk trygghet vid sjukdom eller arbetslöshet minskar risken för slitningar. En aktiv jämställdhetspolitik bidrar till att män och kvinnor kan delta i familjelivet på jämbördiga villkor. En familjesituation där den ena parten blir ekonomiskt beroende av den andre eller där ekonomisk ersättning beviljas enbart under förutsättning att familjen bryts isär ska betraktas som politiskt åtgärdbara hot mot familjen och hanteras därefter.
 2. Ett jämlikt samhälle är ett hälsosamt samhälle. Med mindre inkomstklyftor mår alla bättre. I kombination med en hälsofrämjande hälso- och sjukvårdspolitik som ger vård efter behov på lika villkor skapas förutsättningar för en god hälsa åt alla.
 3. Ett tryggt samhälle ger trygga människor och trygga boendemiljöer. Genom att aktivt bekämpa arbetslöshet och utslagning motverkas den desperation och frustration som skapar otrygghet för både fattiga och rika. Ett tryggt samhälle befolkas av mätta människor, inte av hungriga vargar.
 4. Renovera våra stora bostadsområden. Den lägsta boendestandarden ska vara hög i ett välfärdssamhälle. De flesta vill bo bra. Därför ska samhället ta ett ansvar för att höja lägstanivån.
 5. Människan är ett flockdjur. Vi trivs bäst tillsammans med andra. Det sociala kittet gör oss trygga och får oss att må bra. Därför behövs en politik som skapar förutsättningar för sammanhållning och ömsesidighet. Människors inbördes förhållande ska präglas av respekt och demokrati, inte konkurrens och hierarki. Ett sådant samhälle är möjligt att skapa.
 6. Frånvaron av ekonomiska bekymmer är en viktig hälsofaktor. Människor med god ekonomi mår bättre. Dålig ekonomi skapar stress och gör att vi mår sämre. Därför ska politiken inriktas på att förbättra ekonomin för dem som har det sämst. Det ger störst hälsoeffekter. Människor som redan har en god ekonomi mår inte bättre av ytterligare skattesänkningar.
 7. Om livet är i balans är det lättare att hitta den inre harmonin. Människor ska känna trygghet och tillit till sin omgivning, till välfärden, till arbetet, till sina nära och kära. När allt fungerar hittar vi vårt inre lugn. Då blir vi harmoniska. Då blir samhället harmoniskt.
 8. Ett samhälle utan fördomar bejakar alla former av kärlek mellan alla typer av människor. Att hindra vissa grupper från att ge uttryck för sin kärlek till varandra är att förvägra människor rätten till välbefinnande. Det är ett politiskt ansvar att jobba aktivt för öppenhet och tolerans för att på det sättet skapa förutsättningar för alla att bli lyckliga i ett kärleksförhållande.
 9. Arbetsmarknadspolitik handlar inte bara om att skapa jobb. Den handlar också om vilka jobb som skapas. Trygga och meningsfulla arbeten skapar hälsa. Otrygga och enformiga arbeten skapar ohälsa. Det behövs kunskap och forskning om arbetets inverkan på vår hälsa. Det behövs ett myndighetsutövande som utövar tillsyn och motverkar farliga arbetsplatser. Det behövs ett systematiskt arbetsmiljöarbete och det behövs en aktiv arbetsmarknadspolitik som satsar på utbildning och nya gröna jobb. Så skapar vi meningsfulla arbeten.
 10. En rik fritid förutsätter fri tid. De senaste åren har uppdelningen mellan fritid och arbetstid luckrats upp, på gott och ont. Fler tar med sig arbetet hem, jobbar över och står till arbetsgivarens förfogande i en utsträckning som mer och mer inkräktar på möjligheten till en rik fritid. Rätten till sammanhängande ledig tid behöver värnas och diskuteras mer än vad som är fallet idag. Trenden är att arbeta mer. Den borde vara att fler ska arbeta. Genom att dela på jobben skapar vi både arbete och fritid till fler.
Annonser

2 svar to “Vad är viktigt i livet?”

 1. Baraa Says:

  Mycket bra synpunkter!

 2. Baraa Says:

  Du skriver otroligt bra

Kommentarer inaktiverade.


%d bloggare gillar detta: