Om politikerrollen

Jag fick frågan om jag bloggar i min roll som politiker. Svaret blev nej. Jag bloggar inte därför att jag är politiker. Jag bloggar därför att jag är politisk.

Att vara politisk är inte en roll. Det är inget man går in i eller ut ur beroende på sammanhang. Det är något man är.

Politiken hänger samman med de egna grundvärderingarna, den egna ideologin och de egna principerna. Det är en del av personligheten.

Politiska människor finns överallt. En del av dem organiserar sig i politiska partier, andra inte. Vad som förenar dem är att de gör ställningstaganden och förhåller sig till verkligheten utifrån ett värderingssystem som är förankrat i en politisk ideologi. Vad som skiljer dem åt är att de agerar utifrån olika ideologier.

Så när jag engagerar mig i politisk opinionsbildning, skriver insändare eller blogginlägg, knackar dörr eller delar ut flygblad, så gör jag det utifrån en bestämd övertygelse och med syftet att vinna anhängare för en idé. När jag engagerar mig i politiskt förändringsarbete gör jag det för att förändra verkligheten. När jag agerar i ett politiskt uppdrag gör jag det eftersom rollen ger mandat att påverka.

Att skriva blogginlägg är för min del att ge uttryck för behovet att formulera sig politiskt.

Annonser

Ett svar to “Om politikerrollen”

 1. Lars Flemström Says:

  Jodå, den politiska människan. Det finns politiska människor som inte är socialdemorkater. Och det finns socialdemokrater som inte är politiska. De kanske är religiösa i stället? Och så finns det dem som är både politiska och religiösa. Jag hoppas att partivalen i kyrkan vittrar bort. Att de ”opolitiska” tar över. Men att de politiska människorna behövs även bland de ”opolitiska” framgår av följande:

  Dag Sandahl, som är gruppföreträdare för den opolitiska nomineringsgruppen Frimodig kyrka, har på sin blogg kommenterat faktumet att ett avarvodena i Hedvig Eleonora församling höjdes från 40.000 till 100.000 kr när en moderat tog över:

  ”En folkpartist som heter Susann Torgersson är kyrkorådets andre vice ordförande. Hon förklarar att beslutet om höjningen till 100 000 togs med acklamation. Man var ense, alltså. Finns ö h t några sossar i Hedvig eller bara Alliansen?”

  Där ser ni! Sossarna behövs! Och Frimodig kyrka är faktiskt inte något borgerligt politiskt parti, om någon trodde det! Sossarna behövs även i Frimodig kyrka. Men det är mig veterligt inte tillåtet att kandidera för någon annan grupp en i kyrkovalen, om man är socialdemokrat. Frimodig kyrka står för gammal hederlig kristen tro. Det är fullständigt fel att FK vill ha en elitkyrka. FK vill ha en kyrka för alla, men den ska ledas av troende kristna. Och nog finns det väl socialdemokrater med gammal hederlig kristen tro?

  Må så vara att det finns frikyrkorörelser som kan beskrivas som elitkyrkor. Och de må också ha en gammal hderlig kristen tro i alla s.k. dogmatiska frågor. Men de har en anna ecklesiologi (= läran om kyrkan). Svenska kyrkan har alltid varit en kyrka för alla, (dvs för alla oss människor – inte för alla religioner) och skall så förbli.

  Svenska kyrkan ska vara en öppen kyrka – det var Socialdemokraternas valplattform i kyrkovalet. Det är en viktig uppgift för socialdemokrater i kyrkan. Samt att bevaka att borgerliga ledamöter inte beviljar sig själva otillbörliga förmåner. Samt att bevaka att kyrkan inte används till förtäckt borgeligt kampanjarbete inför de allmänna valen. Kyrkan ska vara politiskt neutral.

  Men jag tror att socialdemokrater kan bevaka detta även som kandidater för de ”opolitiska”. Och kan kanske göra det bättrer i den positionen. De politiska kyrkovalen ser jag som en nödvändighet under en övergångstid efter skiljsmässan från staten. Den främsta fördelen med partivalen var att väljarna i kyrkovalen fått veta vilka politiska värderingar de kandidater har, som de röstat på. Det hade annars vart alltför lätt för anonyma smågrupper att ta makten över enskilda församlingar med låt valdeltagande.

  Man borde kanske sätta ut partibeteckning efter namnen på de ”opolitiska” valsedlarna. En avpolitisering av kyrkan är inte detsamma som att kasta ut personer som har politiska uppdrag i samhället. De behövs i kyrkan också. Och de ska inte bara komma från Alliansen!

Kommentarer inaktiverade.


%d bloggare gillar detta: