Trender och tendenser

Efter att ha kommit hem från en i och för sig intressant nätverkskonferens är det några intryck som ligger kvar och gnager på ett inte alldeles bekvämt sätt. De bekräftar en oro jag har burit på en tid och som handlar om på vilka grunder människor i viktiga positioner tar viktiga beslut.

Ett genomgående tema var omvärldsbevakning. Vikten av att vara uppdaterad med vad som händer och att kunna ta rätt beslut utifrån en korrekt förståelse av tidens karaktäristik. Jag tror man kan säga att det hela kokar ner till två problem. För det första handlar det om att förståelsen tenderar att bli väldigt ytlig. För det andra leder hela diskussionen in på ett reaktivt förhållningssätt. Beroende på hur framtidsscenariet ser ut är det meningen att politiken ska utformas för att möta de väntade förändringarna. Den som har makten över framtidsscenariet har således makten över politiken.

Att omvärldsanalys behövs råder det ingen tvekan om. Efterfrågan är enorm i dagens föränderliga värld. Den som sitter inne med en adekvat beredskap att möta förutsedda förändringar har helt klart ett övertag jämfört med den som inte har någon koll alls. Därför har det utvecklats en jättemarknad för institut och företag som levererar svar på frågan vad som kommer att hända.

Denna ”framtidsbransch” i ordets bokstavliga mening verkar ha lierat sig med den så kallade upplevelseindustrin. Det räcker alltså inte med att svaren är adekvata, förankrade i forskning och väl avvägda. De ska presenteras på ett intressant sätt, de ska vara tydliga och de ska vara entydiga. Svaren ska vara raka och tydliga hellre än adekvata och balanserade. Baserade på snabba enkäter snarare än forskningsförankrade. Entydiga snarare än väl avvägda. En snygg presentation blir viktigare än en bra analys.

Komplexa begrepp används för att höja spänningen i presentationen snarare än att problematisera verkligheten. Det är det postmoderna samhället, individualiseringen, globaliseringen, informationssamhället, interaktionssamhället, rekordgenerationen, generation X, generation Y, nya virtuella världar, livsstil och identitet. Allt kläms in i ett käckt virrvarr av suggestiva floskler. Publiken gapar fascinerat inför uppvisningen. Framtiden. Nya grejer. Den här killen verkar ha varit där. Han vet nog vad han snackar om.

Det är det som är problemet. Intrycket blir allt. Begrepp som vart och ett kräver minst en tjock bok för att förklaras staplas på varandra och förvandlas till trovärdighetsmarkörer på ett tunt men färgglatt omslagspapper på ett paket utan innehåll. Att framtidsanalysen är ytlig och suggestiv lockar mer än att den är fördjupande och initierad.

Alltså väljer beslutsfattarna amatörerna. Konsulterna. Snubbarna med svaren. Oraklen utan referenser.

När slutsatserna väl är levererade gäller det att anpassa politiken efter dem. Mer välbefinnande för äldre. Satsa på upplevelser. Kortare väntetider och högre servicenivå i vården. Möjlighet att betala extra för bättre och snabbare service. Hälsointeraktion via webben.

Konsulternas recept sätter den politiska agendan. Här gäller det att hänga med.

Jag säger inte att allt som konsulterna förmedlar är fel. De fångar säkert viktiga trender och tendenser. Vad jag ställer mig kritisk till är det oreflekterade orerandet, de förhastade slutsatserna, förenklingarna och ytligheten. Vad jag oroar mig för är att många makthavare köper mycket av detta rakt av och att man hellre förlitar sig på den här typen av summariska sammanfattningar än initierade analyser.

Mycket av det som sker idag går att förklara och förstå med betydligt mer djupgående teorier. Samhällsutvecklingen är mer än summan av ett antal kvantifierbara trender. Och framtiden är mer än resultatet av dessa. Med en initierad analys av utvecklingens inneboende drivkrafter och en tydligt formulerad viljeinriktning går det att driva samhällsutvecklingen åt ett önskvärt håll. Det är en annan strategi än att förlita sig på framtidskonsulternas ytliga analyser och utforma politiken som en reaktion på dessa tendenser. För att travestera en slogan från ett känt bilföretag: vad det gäller är inte att följa utvecklingen, utan att driva den.

Annonser

%d bloggare gillar detta: