We leave no one behind!

Okej, det kan vara lite utmanande att låna ett citat från amerikansk militarism, men i en mening sammanfattar uttrycket precis vad det handlar om just nu. Ingen ska lämnas efter. Eller med ett mer använt uttryck: alla ska med.

Motsatsen till det som den borgerliga regeringen håller på med just nu, alltså.

Att alla ska med innebär att ingen lämnas efter. För amerikaner handlar det om att alla soldater – sårade eller döda – kan räkna med hjälp och hemtransport om de skulle bli skadade i strid. Principen tillämpas därför att den har en funktion. I krigets vansinne erbjuder den en slags trygghet. Den gör att soldater vågar.

Tyvärr verkar principen för det amerikanska samhällets del vara begränsad till just soldater. Medborgare i övrigt lämnas gladeligen åt sina egna öden.

Det värsta är att den amerikanska verkligheten håller på att bli verklighet också här i Sverige. Människor som blir arbetslösa, sjuka, drabbas av olyckor eller luras in i skuldfällan lämnas i sticket. En påträngande känsla av oro har lagt sig som en tung filt över hopp och framtidsdrömmar i landet.

För den som är frisk och fortfarande har ett jobb innebär detta i bästa fall ingenting, i värsta fall oro och rädsla att förlora jobbet. Men för den som varslas, blir sjuk eller råkar ut för en olycka övergår oron och rädslan snart i uppgivenhet, utsatthet och ofrihet.

Urholkningen av trygghetssystemen är i grunden en frihetsfråga. Frihet förutsätter trygghet. Den borgerliga regeringens angrepp på trygghetssystemen är ett angrepp på friheten.

Även den som själv inte drabbas behöver ta sig en ordentlig tankeställare när det gäller den borgerliga politiken. Vad är det för samhälle vi ska leva i? Vad ska vi ha för förhållningssätt till våra medmänniskor? Ska vi lämna människor i sticket eller är alla människor lika mycket värda? Vilka är fundamenten som vårt samhälle ska vila på?

För min del är saken klar: we leave no one behind!

Annonser

%d bloggare gillar detta: