Politik handlar om mer än ekonomiskt egenintresse!

Jag skulle aldrig rösta på en politik som gynnar mig. Den är per definition felriktad.

Politik handlar om mer än det ekonomiska egenintresset. Den handlar om vilket samhälle vi ska ha. Hur alla människor har det, inte bara jag själv.

I en mening ligger det ett egenintresse även i den utgångspunkten. Men då handlar det inte om ekonomi, utan om mänskliga relationer. Egenintresset att leva i ett tryggt samhälle bland jämlikar. Egenintresset i att kunna betrakta andra med respekt och själv bli betraktad med samma respekt. Egenintresset i att kunna förverkliga sig själv utan att det sker på andras bekostnad.

Det snäva egenintresse som DN refererar till idag, och som Henrik Brors förväxlar med partisympatier, säger egentligen bara att regeringen har försökt köpa sig anhängare med reda kontanter. Borgarna utgår ifrån att människor röstar efter det ekonomiska egenintresset. Så begränsad är deras syn på politik och demokrati.

Tyvärr vann denna syn gehör på vissa håll under valrörelsen 2006, även om de tidigare förhållandena kort därefter återställdes. De rödgröna har ju som bekant varit i majoritet i alla partisympatiundersökningar sedan dess. I de undersökningar där sympatierna tillfälligt har vägt över till borgarnas fördel har kristdemokraterna hamnat under fyraprocentspärren, vilket i praktiken skulle innebära en rödgrön valseger.

Trots detta får vi snart sagt dagligen läsa om högerpartiernas framgångar – som om de var i majoritet. Några exempel på rubriker:

”Alliansen knappar in”
”Rödgrönas försprång krymper”
”Förtroendet för Reinfeldt mot rekordnivå”
”Förtroendet för Mona Sahlin rasar”

och idag:

”Fler rödgröna tar Reinfeldts parti”

Detta sista är alltså helt och hållet Henrik Brors egen slutsats av att regeringens politik har gynnat rödgröna sympatisörer ekonomiskt. Brors utgår ifrån att en person som jag per automatik har en positiv inställning till regeringen eftersom jag tillhör dem som gynnas ekonomiskt av den borgerliga politiken.

Den här sortens förvrängningar kommer vi förmodligen att få se mer av under kommande valrörelse. Det är väl känt vilka effekter det har på opinionen när media konsekvent framställer ena blocket som vinnare. I valsammanhang finns det en kategori väljare som reflexmässigt tenderar att rösta på det vinnande laget. Om den ena parten systematiskt pekas ut som vinnare så får det effekt på det faktiska utfallet. Den vinklade nyhetsrapportering som vi får ta del av nu är ett led i den strategin.

Annonser

%d bloggare gillar detta: