Ett borgerligt utspel om skolan

Nu har alltså sex friskolekramande så kallade socialdemokrater gått ut i DN debatt och skrivit kongressombuden på näsan i friskolefrågan. Jag undrar vad som är syftet med detta utspel.

Vill man provocera fram en reaktion och så split i partiet?
Vill man förekomma och begränsa diskussionen på kongressen?
Eller vill man bara ha publicitet?

Det är beklämmande att skoldiskussionen ska behöva domineras av marknadsnaiva jönsar, men dessvärre är jag rädd att det är mediaformatet som sätter en del begränsningar för vilken typ av inlägg som släpps fram. En artikel som istället hade betonat riskerna med att låta skolsystemet styras av marknadsprinciper hade förmodligen haft sämre möjligheter till publicering i den borgerliga pressen. Som ledande borgerlig tonsättare för den offentliga debatten är det naturligtvis mumma för DN om ett gäng aningslösa sossar gör utspel som i flera avseenden är till skada för ett redan sargat parti. I det perspektivet är själva publiceringen en billig belöning i relation till skadan man åstadkommer på partiet.

Jag kan inte se att den här sortens utspel i DN på något sätt bidrar till en öppen och konstruktiv diskussion. Tonen är varken prövande eller resonerande, utan det är färdiga lösningar som läggs fram under hotet av att vi riskerar att förlora valet om vi inte ställer upp på dem. Inlägget är kategoriskt och dogmatiskt och fyller på det viset i och för sig ett av de viktigaste kriterierna för att komma i fråga för publicering. Men man undrar samtidigt vad som är baktanken. Ja till friskolor till varje pris – allt motstånd ska krossas eller vad?

Dessutom är inlägget genuint borgerligt. Här är ett exempel på en formulering som blir väldigt märklig för att komma från socialdemokrater:

”Att göra vinst på gemensamt finansierad verksamhet anses fult. Vi har dock svårt att se poängen med att det är acceptabelt att göra vinst på att bygga en skola men inte att driva den. Det är samma skattepengar som betalar båda”.

Det är inget ovanligt resonemang som sådant – jag hör det från moderater hela tiden. Möjligen har närheten till huvudstaden lockat Robert Noord och hans kompisar till lite för många Almega-konferenser. Det är lätt att falla in i den nyliberala retoriken bara genom att den är så enkel och därför gäller det för oss socialdemokrater att tänka till lite extra. Är strävan efter vinst verkligen så harmlös som Almega-demagogerna vill låta påskina? Den frågan diskuterar jag gärna lite mer ingående under kongressen om det bjuds möjlighet.

Andra frågor som är centrala för den socialdemokratiska skolpolitiken är friskolesystemets konsekvenser för segregationen och möjligheten till långsiktig och hållbar planering av utbildningsutbudet, innebörden i en socialdemokratisk kunskapssyn, barnens rätt till en allsidig och saklig undervisningsmiljö, barnens rätt till religionsfrihet och barnens (inte föräldrarnas) rätt att själva välja skola. Framförallt den socialdemokratiska kunskapssynen tycker jag borde vara föremål för en betydligt mer omfattande diskussion än vad som nu är fallet. Borgarna har verkligen lyckats i sina försök att göra skolfrågan till en fråga om driftsformer och möjligheten för privata entreprenörer att plocka ut något så harmlöst som lite vinst.

Socialdemokratin är ett antikapitalistiskt parti. Vi tror inte att man kan lösa välfärd och mänskliga behov enligt kapitalets principer. Det måste till samordning och andra drivkrafter än strävan efter vinst för att vård, skola och omsorg ska kunna utvecklas till trygga, rättvisa och solidariska verksamheter. Det har också internationella jämförelser betonat starkt: vikten av samordning och planering av grundläggande sociala samhällsfunktioner och faran med att lägga ut sådant på marknaden.

Det är förvånande hur socialdemokrater, även om det rör sig om ett fåtal, kan gå ut i DN och så flagrant torgföra kapitalets intressen i skolfrågan. Allt faller borgarna i händerna: forumet, formen, tonen, argumenten och förslagen. I bästa fall kan dessa kommunpolitiker ursäktas för sin naiva inställning till marknaden. I värsta fall har de abdikerat för den konstanta strömmen av borgerlig skolpropaganda från Björklund och agerar på det här sättet som en del i ett försök att återupprepa den skolpolitiska kupp som forcerades igenom kort efter valet. I vilket fall är min förhoppning att diskussionerna på kongressen inte låter sig styras upp av den här sortens utspel, utan att alla ombud känner sig fria att diskutera framtidens socialdemokratiska skolpolitik utifrån sina grundvärderingar.

Annonser

%d bloggare gillar detta: