Centerpartiet – ”Sveriges främsta högerparti”

Jag läser Fredrik Runeberts egen beskrivning av sin ideologisk-politiska positionering och noterar en del klarlägganden när det gäller graderingen av våra svenska högerpartier. Fredrik är enligt min bedömning en tänkande människa med förmåga att hålla rätt på olika politiska ideologier. Han ger en förhållandevis tydlig bild av sin egen hemvist och har med sina antifeministiska analyser även till viss del placerat sig utanför den politiskt-korrekta skalan. Att Fredrik också är aktiv skribent i den högerextrema tidningen Contra är ytterligare en indikation på viss ideologisk avvikelse i relation till huvudfåran i svensk högerpolitik.

Det verkligt intressanta i detta är dock inte var Fredrik Runebert har valt att lägga sig själv i relation till olika ideologier, utan hur han beskriver och förhåller sig till Centerpartiet. Jag har tidigare i denna blogg förundrats över hur detta lilla folkrörelseparti för hembygdsfolk och lantbrukare har lyckats förvandla sig till ett av Sveriges mest nyliberala partier. I kombination med högerfalangens mest antifackliga förhållningssätt tycks centerpartiet ha seglat iväg högerut till att nu befinna sig långt höger om moderaterna.

Fredrik skriver:

I det senaste riksdagsvalet röstade jag på Moderaterna och i det senaste europaparlamentsvalet röstade jag på moderaternas Christoffer Fjellner. På senare tid har jag mer och mer intresserat mig för Kristdemokraterna och känner en viss samhörighet med deras stabila ideologi. Nu har jag dock bestämt mig för att till fullo stödja Centerpartiet som är Sveriges främsta högerparti. Ett marknadsliberalt parti som vågar utmana fackföreningarnas oproportionella makt.”

Så för en sann högerfilosof med författare som Hayek, Rand och Burke i bokhyllan framstår centerpartiet som Sveriges främsta högerparti.

Som en kuriosa kan nämnas att Fredrik Runeberts favoritpolitiker är Thorbjörn Fälldin, Gösta Bohman, Alf Svensson, Ronald Reagan, Margareth Thatcher, Tove Lifvendahl och Fredrick Federley. Fälldin och Reagan, som för en annan har varit svåra att föreställa sig i samma politiska hemisfär, raddas i Runeberts föreställningsvärld upp som likvärdiga favoriter.

Jag har stor respekt för Fredriks kunskaper om politiska ideologier och tar till mig dessa observationer med stort intresse.

Annonser

%d bloggare gillar detta: