Fler unga utnyttjas i arbetslivet

I år tar LO:s hjälptelefon emot 50 samtal per dag. Det är dubbelt så mycket som förra året. De flesta samtalen handlar om lönenivåer. När konkurrensen om jobben är hård kan arbetsköparna erbjuda lägre löner och ändå få sommarjobbare. Kan man så gör man.

Samma sak gäller fenomenet gratisarbete. Provjobbande utan lön, alltså. Genom att ta in provjobbande ungdomar ett par- tre dagar och sedan avbryta kontakten kan vissa företag hålla sig med gratis arbetskraft en hel sommar.

Varför blir det så här? Är det lågkonjunkturen och arbetslösheten allena som ligger bakom? Det skulle betyda att arbetsköpare tenderar att utnyttja sina anställda så fort de får chansen. Ökar arbetslösheten så ökar möjligheterna att utnyttja andra människor för egen vinning. Med ökade möjligheter blir det också ett ökat utnyttjande.

Med andra ord: det enda som hindrar arbetsköpare från att utnyttja sina anställda ännu mer är att det inte är möjligt. Något håller emot. Annars skulle utnyttjandegraden vara maximal.

De flesta arbetsköpare har säkert en moral som hindrar dem från att utnyttja möjligheter på det här sättet, men trenden visar att många också väljer att ta tillfället i akt.

En annan faktor som sannolikt ligger bakom trenden är det faktum att Sverige har blivit borgerligt. Regering och riksdag signalerar att det nu är andra intressen som ska premieras. Företagare och arbetsköpare hamnar i fokus. Deras rätt och deras intressen lyfts fram – på de anställdas och de sommararbetande ungdomarnas bekostnad.

Annonser

%d bloggare gillar detta: