Jollen Krantz

”Den nya ministern måste vara jollen bredvid Björklund”, konstaterar PR-konsulten Paul Ronge i Svenska Dagbladet. Och är det så som Public Service kontstaterar, att Leijonborg tar ett stort tomrum med sig när han lämnar sin post, gäller det att utrymmet inte fylls med en alltför profilerad efterträdare.

En förhoppning nu är väl att Björklund tar tillfället i akt och utnyttjar Tobias Krantz vetenskapliga kompetens. Det har ju konstaterats tidigare att Björklund själv inte når upp till betyget G när det gäller källkritik, logisk härledning och plan matematik.

En annan förhoppning är att Folkpartiet med sitt nyväckta forskningsintresse också börjar intressera sig för de resultat som den pedagogiska forskningen kommer fram till. Den nu förda skolpolitiken är inte förankrad i forskning och beprövad erfarenhet, utan mer i någon slags kadaverdisciplin som Björklund har fått med sig från officershögskolan.

Annonser

%d bloggare gillar detta: