En fördjupad analys av EU-valet i Örebro

Jag gjorde en dimensionsanalys av valresultaten i Örebro kommun och kom fram till följande resultat:

Dimension 1:
M: 0,874
Valdelt: 0,854
S: – 0,846
PP: – 0,641
FP: 0,628
V: – 0,554
KD: 0,373
SD: -0,429
MP: 0,339

Alltså:
Moderaterna och valdeltagandet ger starka positiva utslag i den här dimensionen. Det betyder att moderaterna är starka där valdeltagandet är högt. Även Folkpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet får positiva värden i det här avseendet. I områden med många borgerliga väljare och miljöpartister är valdeltagandet högt.

Socialdemokraterna får det starkaste negativa värdet. Det betyder att S är svaga där valdeltagandet är högt och där de flesta röstar borgerligt. Men även Piratpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna får negativa värden.

Slutsatser:

  • Borgerliga väljare röstar. Framförallt är det moderaterna som tjänar på lågt valdeltagande.
  • Om vi lyckas mobilisera väljare i områden med lågt valdeltagande får vi fler röster, men samtidigt får vi också Piratpartister och Sverigedemokrater att gå och rösta.

Brasklapp:

  • Det kan vara så att Piratpartister och Sverigedemokrater är särskilt röstbenägna även om de bor i områden med lågt valdeltagande. I så fall blir den logiska konsekvensen att (S) och (V) är ännu mindre röstbenägna än vad siffrorna i analysen ovan indikerar.

Vad är dimensionsanalys?
I princip går den ut på att man lägger en massa variabler i en hög och låter statistikprogrammet SPSS sortera in variablerna i grupper utifrån hur mycket variablerna har gemensamt.

I det här fallet har variablerna bestått av de olika partiernas procentuella andel av rösterna samt valdeltagandet i EU-valet i Örebros samtliga valkretsar. I sorteringen lägger man in statistiska gränsvärden så att programmet enbart tar fram de starkaste sambanden.

En dimension är en grupp av variabler med starka positiva eller negativa samband. Dimensionsanalysen är ett hjälpmedel för att snabbt och effektivt upptäcka mönster i ett stort statistiskt material.

Annonser

%d bloggare gillar detta: