Sjukvårdsdebatten handlar om fel saker

Det är viktigt med tillgänglighet i vården. Den som är i behov av vård ska få vård. Men vården ska också fördelas efter behov. Den med störst behov ska få vård först. I en situation där vården kan göra mer än vad det finns resurser till är det viktigt att resurserna i första hand koncentreras till dem med störst behov.

Detta har inte varit en vägledande princip i debatten om tillgängligheten i vården. Istället för att värna principen om vård efter behov har debatten snarare utgått från principen om snabbast vård till den som har störst krav.

1997 beslutade riksdagen om nationella riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvården. Riktlinjerna definierar fyra behovsgrupper:

Prioriteringsgrupp 1
Vård av livshotande akuta sjukdomar och sjukdomar som utan behandling leder till varaktigt invalidiserande tillstånd eller för tidig död, till exempel olyckor, brustna blindtarmar med mera. Vård av svåra kroniska sjukdomar. Vård i livets slutskede samt vård av människor med nedsatt självbestämmande (till exempel demens).

Prioriteringsgrupp 2
Prevention, det vill säga förebyggande vård som barnhälsovård, mödrahälsovård, mammografi, vaccinationer med mera. Rehabilitering och habilitering (återvinning av förlorad förmåga).

Prioriteringsgrupp 3
Vård av mindre svåra akuta och kroniska sjukdomar, som till exempel icke akuta operationer och diabetes.

Prioriteringsgrupp 4
Vård av andra skäl än sjukdom eller skada, till exempel operation av närsynthet. Denna grupp bör inte, utan mycket tungt vägande skäl, finansieras med offentliga medel.

Den som har sjukdom eller skada som tillhör prioriteringsgrupp 1 har företräde för den som tillhör grupp 2 och så vidare. Vägledande för denna indelning är hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf som säger att den med störst behov har företräde.

Ganska lite av debatten har handlat om medborgare i prioriteringsgrupp 1. Ännu mindre om prioriteringsgrupp 2. Istället är det grupp 3 som har varit i fokus.

Möjligheten att snabbt få vård för mindre allvarliga besvär är viktig. Men det är synd när hela den sjukvårdspolitiska debatten handlar om detta och i princip ingenting handlar om kvaliteten i vården till svårt sjuka patienter. För somliga debattörer verkar den absolut viktigaste frågan handla om möjligheten att kunna välja en privat vårdcentral när man ska få sitt nageltrång behandlat, inte om hur de 80-90% av resurserna som går till akut och högprioriterad vård används.

Annonser

2 svar to “Sjukvårdsdebatten handlar om fel saker”

  1. hillary2 Says:

    Synd att du inte har några kontaktuppgifter varken på din blogg eller på Örebro-S -hemsida.

  2. Martin Says:

    Hej hillary2!

    Om du vill kan du kontakta mig på min landstingsmail: martin.lind -at- orebroll.se.

Kommentarer inaktiverade.


%d bloggare gillar detta: