Observationer apropå EU-valet

I landet behöll vi samma ställning som efter förra valet. (s) fick till och med fler röster den här gången, men eftersom det totala valdeltagandet ökade blev den procentuella andelen oförändrad.

Vänsterpartiet har gått tillbaka kraftigt, men för det röd-gröna samarbetet kompenseras det upp av miljöpartiets framgångar. Stödet för vänsterblocket är oförändrat.

I Örebro län gick det bättre än i riket. Valdeltagandet var högre och vi fick över 30%. Moderaterna är nästan lika stora i Örebro län som Folkpartiet i riket. 13,7%.

Inte särskilt imponerande, Kent Persson! Vad ska Reinfeldt säga om detta?

I Örebro kommun var valdeltagandet imponerande 47,5%.

Störst stöd hade vi i Vivalla, Oxhagen, Baronbackarna, Markbacken, Västhaga och Tysslinge. Minst stöd hade vi i Adolfsberg västra, Lännäs-Vinön, Almby östra, Ervalla, Järntorget och Oskarsparken.

Moderaterna var störst i Adolfsberg västra, Almby östra, Järntorget, Centrum-Stortorget och Oskarsparken.

Sverigedemokraterna har sitt starkaste fäste i Östernärke. Kilsmo-Brevens Bruk närmare bestämt. Därefter Asker, Vivalla norra, Mosjö, Stora Mellösa, Lillkyrka och Västhaga. Både i områden med liten andel invandrare och stor andel invandrare, paradoxalt nog. Minst stöd har Sverigedemokraterna i Brickeberg, Almby mellersta, Birgitta, Oskarsparken, Sörby södra, Sörbyängen och Tybble.

Piratpartiet är starkast i Varberga östra, Baronbackarna, Tegnér, Tybble och Varberga västra.

Feministiskt initiativ är starkast på Järntorget.

Kristdemokraternas starkaste fäste är Odensbacken, Lännäs-vinön, Brickeberg, Norrbyås och Stora Mellösa.

Centerns kärnväljare finns i Ervalla, Asker och Kil.

Folkpartiet har ett kluster i Varberga östra (23%). Där har å andra sidan moderaterna endast lyckats skrapa ihop 1,6% av väljarnas röster.

Valdeltagandet är högst i Nya Hjärsta västra, Rynninge-Grenadjärstaden, Adolfsberg östra, Adolfsberg västra, Sörbyängen, Nya Hjärsta östra och Lillån Bettorp. Med andra ord i områden med borgerliga väljare, bortsett från Sörbyängen som är ett ganska rött område.

Det var några observationer med anledning av valnattsresultaten.

Nu ska det bli intressant att se hur det har gått med kryssandet.

Min gissning när det gäller folkpartiet är att framgångarna beror på person mer än på parti och att personen i fråga inte är major Björklund.

Annonser

%d bloggare gillar detta: