En kommentar om valdeltagandet

För Sveriges del är det positivt att trenden när det gäller valdeltagande går emot trenden i övriga EU. Detta har också inneburit att vänsterns ställning har stärkts i relation till utvecklingen i andra länder.

Generellt är trenden en annan. Valdeltagandet sjunker stadigt och med det stärks högerkrafternas grepp om Europa.

Korrelationen mellan valdeltagande och politisk färg är tydlig på alla nivåer. När valdeltagandet sjunker får högern fler röster. Högerväljare röstar.

I Adolfsberg, där moderaterna fick 29,7% av rösterna, var valdeltagandet 58,1%. I den valkretsen fick socialdemokraterna 15,4% av rösterna.

I Vivalla östra, där socialdemokraterna fick 54,7% av rösterna, var valdeltagandet 29,3%. I den valkretsen fick moderaterna 3% av rösterna.

Om valdeltagandet hade varit lika stort i alla områden och om fördelningen mellan partierna hade varit densamma, hade vänstern nått betydligt större framgångar än vad som nu blev fallet.

Det är det låga valdeltagandet som har gett oss ett ännu mer högerstyrt EU än vad som var fallet före valet.

Om trenden med ett stadigt sjunkande valdeltagande håller i sig finns det anledning att ifrågasätta EU-parlamentets politiska legitimitet. En politisk instans som väljarna inte ser någon mening att rösta till har inte det demokratiska mandat som krävs för att kunna fatta beslut som får återverkningar i samtliga medlemsländer. Den rimliga konsekvensen måste bli att fler frågor förs ner till nationell nivå och att internationella frågor hanteras genom överenskommelser mellan nationalstater. Den budget som EU förfogar över behöver minskas kraftigt. Lagstiftningsmandatet måste begränsas. Överstatligheten måste ifrågasättas.

Vi kan inte ha en situation där ett borgerligt EU som blivit borgerligt på grund av lågt valdeltagande sitter och överprövar beslut som tas i enskilda medlemsstater av regeringar med betydligt större demokratiskt mandat och med en annan politisk inriktning.

Annonser

%d bloggare gillar detta: