En kommentar apropå Piratpartiets framgångar

Efter att ha läst igenom Piratpartiets manifest konstaterar jag att det är mycket lite i detta dokument som står i strid med traditionella socialdemokratiska värderingar. Vi skulle kunna bli mycket bättre på att värna den personliga integriteten och ifrågasätta skadliga patentkonstruktioner, till exempel när det gäller spridningen av resultaten av medicinsk forskning.

Egentligen förstår jag inte varför socialdemokratin med någon slags automatik skulle hamna i ett helt okritiskt förhållningssätt i relation till patenträtten.

Jag förstår inte heller varför inte socialdemokratin skulle kunna gå i bräschen för individens rätt i övervakningssamhället.

Vi kan också bli betydligt skarpare i vår kritik av privata monopol.

Väljarna har skickat en tydlig signal. Att piratpartiets parlamentsledamot får världens bästa jobb – hög lön mot minimal ansträngning – är ett pris som 7,1% av väljarna är beredda att betala för att integritetsfrågorna ska komma upp på dagordningen.

Om vi inte vill att piratpartiet ska få den vågmästarroll de eftersträvar i riksdagen gäller det att vi tar initiativ till en ordentlig diskussion inom socialdemokratin och omprövar/tydliggör vårt förhållningssätt i dessa frågor.

Moderaterna, som ju alltid hävdar äganderätten och de stora bolagens intressen, har betydligt svårare att driva en progressiv linje utifrån ett medborgarintresse.

Annonser

%d bloggare gillar detta: