Rösta för jämställdhet den 7:e juni!

Sveriges kvinnolobby har gjort en jämställdhetsrevision av riksdagspartiernas valplattformar inför EU-parlamentsvalet. Föga överraskande visar jämförelsen att de borgerliga partierna har en svag jämställdhetspolitik.

Kvinnolobbyn har undersökt fem punkter:

1 a: Prioritering av jämställdhetspolitiken – ses jämställdhetsfrågorna som ett prioriterat område?
1 b: Följs det upp av konkreta förslag?
2: Förening av familje- och arbetsliv: Föreslår valplattformen progressiva metoder för att göra det enklare att förena privat- och arbetsliv för kvinnor och män?
3: Våld mot kvinnor: Nämner valplattformen något om mäns våld mot kvinnor?
4: Jämtegrering: Tar valplattformen upp genusfrågor i samband med ekonomi-, miljö-, immigration- och asyl-, utrikes- eller säkerhetsfrågor?

På dessa punkter kan analysen komma fram till ”ja” eller ”nej”. Så här fördelar sig ”ja”-svaren:

Moderaterna: 1
Folkpartiet: 1
Kristdemokraterna: 2 (sic!)
Centerpartiet: 3
Miljöpartiet: 4
Socialdemokraterna: 4
Vänsterpartiet: 2 (sic!)

Summa, högerpartierna: 7
Summa, vänsterpartierna: 10

Genomsnittligt antal ”ja”, högerpartierna: 1,75
Genomsnittligt antal ”ja”, vänsterpartierna: 3,33


%d bloggare gillar detta: