Frånvaron av krispolitik bekräftas

Att Anders Borg inte har någon krispolitik bekräftas nu av regeringens eget finanspolitiska råd. Rekommendationerna från den ekonomiska expertisen får ett svalt bemötande från finansministern: Borg vill helt enkelt inte satsa för att minska krisens skadeverkningar. Det finns ett budgetutrymme, men det ska sparas så att det finns resurser vid händelse av kris.

Är det moderaternas egen förtroendekris Borg tänker på? Den som kommer att inträffa mitt i valrörelsen nästa år om inte regeringen gör något snart.

Att det är internationell finanskris, att Sverige är på väg mot massarbetslöshet, att krisen nu har spritt sig till välfärdens kärna i kommuner och landsting och att Sverige är på väg mot Europas högsta ungdomsarbetslöshet verkar inte vara tillräckligt allvarligt för att finansministern ska släppa till. Då är det tydligen viktigare med fortsatta skattesänkningar för höginkomsttagare.

Vakna, Borg! Det finns människor som drabbas hårt av krisen och regeringens passivitet. Varje personlig tragedi och varje familjetragedi som hade kunnat undvikas med en mer aktiv krispolitik lägger sig i lager efter lager på regeringens sociala skuldbörda. Hur djupt ska Sverige sjunka innan räddningen kommer?

Ekonomiska skulder går att betala tillbaka. Personliga tragedier och erfarenheter av att bli lämnad efter sätter djupa spår. Det är ett stort ansvar Borg tar på sig genom sin passivitet.

Annonser

%d bloggare gillar detta: