Jämlik vård – en självklarhet?

Det är lätt att uppröras över rapporter om den ojämlika hälsan och den ojämlika vården. I landstingsfullmäktige igår indignerades ledamöterna ikapp om detta orättvisa tillstånd. ”Orättvisorna måste bekämpas”, skanderade en storsint Kent Persson (M) från talarstolen. Jan Erik Brohede från Folkpartiet höll med. Han tackade också för att socialdemokraterna ”tog upp den tappade handsken” – som om Folkpartiet skulle vara det parti som har stått för initiativen i den här frågan.

Jag medger att socialdemokratin skulle ha kunnat vara mer tydlig och mer pådrivande när det gäller jämlik vård. Det har gjorts mycket – betydligt mer än vad som är känt i en bredare allmänhet. Men vi skulle kunna bli bättre dels på att driva frågan och dels på att sprida kunskap om den.

Från den borgerliga sidan kunde man förvänta sig lite mer av självrannsakan. Nu blev det en tävling i stora ord och det hade nog väl varit på sin plats med en del påpekanden om den borgerliga politikens konsekvenser för ojämlikheten i vården. I rikspolitiken gör man ingenting för att minska de socioekonomiskt betingade hälsoskillnaderna – tvärtom!

Skatterna sänks – mest för höginkomsttagare. Samtidigt minskar ersättningsnivåerna i försäkringssystemen. Konsekvensen blir förstås ökade skillnader och ökad ojämlikhet.

Ser man på den faktiska utvecklingen i landet talar statistiken sitt tydliga språk. Utanförskapet har ökat. Arbetslösheten ökar. Klyftorna ökar. Utslagningen ökar. Allt detta påverkar ojämlikheten i hälsa.

Men för den utvecklingen svär sig borgarna fria från ansvar. Allting beror på krisen.

Visst kan mycket förklaras av krisen. Men en regering kan också utforma en aktiv politik för att hantera krisens effekter. Det har vår regering inte gjort. När andra länder satsar på att rädda ekonomin står Sverige vid sidan av och tittar på.

I Sverige ökar arbetslösheten nästan dubbelt så snabbt som genomsnittet i EU. Svensk ekonomi utvecklas sämre än nästan alla jämförbara länder. Konsumtionen minskar och jobben försvinner. Trygghetssystemen raseras.

Ansvaret för en stor del av den här utvecklingen ligger hos Moderaterna. Det största högerpartiet bär ansvaret för den politik som nu skapar större klyftor och mer utslagning än vad som hade behövts. Moderaterna är ansvariga för att skillnaderna i ohälsa ökar mer än vad som hade varit fallet med en annan, mer ansvarstagande politik.

Mot den bakgrunden kan man uppfatta det som väl magstarkt av Kent Persson (M) att tala sig varm för jämlik vård i landstingsfullmäktige. Som företrädare för ett parti som aktivt medverkar till större ojämlikhet är det rentav skamlöst att komma med sådana anmaningar.

Annonser

%d bloggare gillar detta: