En ton i fullmäktige, en annan i media

Idag var det riktigt gullegull i landstingsfullmäktige. Både Kent Persson (M) och Jan Erik Brohede (FP) prisade det goda samtalsklimatet i fullmäktige och beklagade sig samtidigt över att tonen inte är lika konstruktiv i media.

Det är så sant som det är sagt. Nu har vi i majoriteten i och för sig inte fått in våra debattartiklar, men igår hade Kent Persson, Jan Erik Brohede och Ewa Sundqvist två artiklar publicerade. En i Nerikes Allehanda och en i Karlskoga Kuriren. Där skrädde man sannerligen inte orden – kan det vara den tonen man hade i åtanke i dagens fullmäktige?

Några exempel

Borgarna i NA:
”En majoritet som agerat ansvarsfullt under de goda åren hade kunnat stärkt landstinget. Nu har socialdemokraterna istället genom sin avsaknad av ansvarsfullt agerande gjort precis tvärtom. Genom att tillåta stora underskott har man försatt landstinget i en extra sårbar situation. Därför blir nu krisen än värre och vi är djupt bekymrade över den tuffa ekonomiska utmaning landstinget nu står inför”

Svar: Under de goda åren har landstinget betalat av hela låneskulden vi hade 2003 som uppgick till över en miljard. Dessutom har vi betalat av 200 miljoner till pensionsskulden under 2008 och redan nu avsatt 150 miljoner för 2009. Under hela denna period har vi haft överskott i boksluten.

Borgarna i NA:
”Alliansregeringen har på område efter område tagit ansvar för de offentliga finanserna och för välfärdens kärna. För 2009 har regeringen tillfört betydande resurser till landstingen”

Svar: Utan kris och utan regeringens tillskott hade budgeten resulterat i drygt 20 miljoner plus för 2009. Med alla varsel under hösten har skatteunderlaget minskat med 267 miljoner. Regeringens sammanlagda ”satsningar” under 2009 innebär att resultatet stannar på –138 miljoner. Det är ett underskott som beror på minskade skatteintäkter. Det har inte ett dugg med överdådiga utgifter att göra.

2010 kommer skatteunderlaget att ligga på –435 miljoner. Då kommer utdelningen av regeringens enorma (*îroni*) höjning av statsbidragen på 17 miljarder, vilket sammanlagt innebär ett minus på 198 miljoner. Utan kris och utan satsningar hade landstinget gått med 1,6 miljoner plus.

2011 räknar vi med ett minus på 572 miljoner i minskade skatteintäkter. Med regeringens ”satsningar” går det att pressa ner underskottet till –349 miljoner.

Dessa ”satsningar” tycker den borgerliga oppositionen i landstinget är fullt tillräckliga. Resten av underskottet ska hanteras genom nedskärningar i vården. 349 miljoner. Det är ungefär 700 anställda.

Borgarna i NA:
”Behovet av ansvarstagande och maktskifte i Örebro läns landsting är stort och kommer bara bli större de närmaste åren. Alliansregeringen har så här långt tagit sitt ansvar, det har tyvärr inte det socialdemokratiskt styrda landstinget gjort”

Svar: Borgarna i landstinget tycker med andra ord att det inte behövs mer satsningar från regeringen. Man vill inte heller höja skatten. Återstår då att göra mycket omfattande besparingar. På vilket sätt tar man ansvar för vården och ”välfärdens kärna” genom att avskeda 700 personer från landstinget? På vilket sätt möter man ett ökat vårdbehov med mindre resurser och färre anställda? På vilket sätt har man tagit ansvar genom att satsa 17 miljarder på ökade statsbidrag till kommuner och landsting, men över 80 miljarder på sänkta skatter för höginkomsttagare?

Alltså: i landstingsfullmäktige erkänner borgarna att den socialdemokratiska majoriteten trots allt gjort ett bra jobb med att beta av låneskulden och gå in i dagens oroliga ekonomiska läge med överskott i finanserna. I tidningen målar man upp en bild där majoriteten inte tar ansvar och att de kommande besparingarna skulle bero på att verksamheterna har överskridit sina budgetar. Sanningen är att verksamheternas kostnader redan har sänkts kraftigt och kommer att sänkas ytterligare – men att det stora problemet handlar om kraftigt minskade skatteintäkter och en passiv regering som väntar på att krisen ska blåsa över av sig själv.

Annonser

%d bloggare gillar detta: