Du blir vad du gör

Identitetsskapandet pågår dagligen. Det reproduceras genom handlingar. Man blir vad man gör.

Vad man gör beror på vad man har för arbete, fritidsintressen, familjesituation, social situation, ekonomisk situation och så vidare. Alltså på omvärldsfaktorer.

En del av dessa faktorer går att påverka. Genom utbildning går det att byta karriär. Valet av bostadsort och bostadsområde påverkar också din identitet. En fysiskt aktiv fritid ger andra konsekvenser för din person än en stillasittande. Även mathållningen påverkar hur vi blir.

Men en stor del av faktorerna går inte att påverka, eller förblir opåverkade av många. I den meningen skapas våra identiteter i stora stycken av processer som vi själva inte är aktivt delaktiga i. Vi överlåter identitetsskapandet åt omständigheter runtomkring oss.

Resultatet blir något som vi tror är vår egen personlighet, våra egna åsikter och värderingar, våra egna val, våra egna prioriteringar och vår egen kropp, men som egentligen är aspekter av vår identitet som är skapade av omgivningen. Av samhället, så som det ser ut idag.

En stor del av våra identiteter är med andra ord en samhällelig produkt av oreflekterade handlingar. Vi gör, tycker, känner och säger vad man kan förvänta sig av någon i den sociala situation vi befinner oss i.

Det behöver inte vara något fel i att leva sitt liv på det här sättet. Följa strömmen, liksom. Fylla på där det är tomt, tömma där det är fullt och klia där det kliar, som någon uttryckte det. Jag för min del tror att man får ut mer av livet om man är lite mer aktiv i att forma sin egen identitet. Välja handlingar. Skapa vägar. Göra skillnad. Reflektera. Ifrågasätta.

Sådant kan man åstadkomma i det lilla. Man behöver inte kasta sig utför ett berg eller gå baklänges till nordpolen för att göra skillnad. Ibland räcker det att stanna till en stund och fundera över vad man håller på med.

Annonser

%d bloggare gillar detta: