Ingår detta i planen?

Klagomålen mot Försäkringskassan ökar. Är det en slump att detta inträffar när vi har en borgerlig regering?

Försäkringskassan agerar utifrån en resurstilldelning, ett regelverk och en lagstiftning som våra borgerliga makthavare i Stockholm är ansvariga för. Ansvaret för att det nu fungerar dåligt ligger hos högermajoriteten i riksdagen. Det är den konstellationen som har beslutat om Försäkringskassans villkor.

Utifrån deras perspektiv är det kanske inte helt fel att förtroendet för Försäkringskassan nu undergrävs. Det öppnar nämligen upp för alternativa lösningar, som det heter. En dåligt fungerande välfärd är bra marknadsföring för privata alternativ.

Så om målet är att fler ska välja privata lösningar är ökade klagomål mot Försäkringskassan ett tecken på att planen håller på att genomföras.

Att göra Sverige mera borgerligt är enkelt. Det är bara att släppa taget och låta kapitalismen få ha sin gång.

Annonser

%d bloggare gillar detta: