Regeringen och de annalkande skitåren

Borg och Littorin har lite olika sätt att uttrycka sig i sina utsagor om den närmaste framtiden, men budskapet är glasklart:

1. Det kommer att bli värre innan det blir bättre.
2. Regeringen träder tillbaka och låter utvecklingen ha sin gång.

Så när den ekonomiska flodvågen sveper över landet ger regeringen föga vägledning. Ansvaret begränsar sig till att utfärda varningar. Sedan är det upp till var och en att hålla i sig så gott det går. Somliga har bekväma utsiktspunkter att dra sig tillbaks till medan andra hamnar mitt i kaoset.

Borgarna utnyttjar situationen och låter den internationella finanskrisen sköta nedmonteringen av den generella välfärden. Vad som sedan följer framställer man som effekten av ekonomiska naturlagar. Utvecklingen går av sig själv och regeringen smiter undan ansvaret för det mänskliga lidande som man orsakar med sin passivitet.

Idén bygger på samma enkla princip som många har upptäckt när de har öppnat sina orange kuvert. ”Hoppsan, vad lite jag har kvar helt plötsligt. Vad dumt att jag valde just den pensionsfonden.”

Skulden läggs över på individerna. De verkliga bovarna går fria.

Sverige behöver en regering som tar ansvar för sina medborgare, som inte lämnar människor i sticket när det blåser kallt och som håller fast vid humanistiska värden om rättvisa och solidaritet i en tid när egoism och främlingsfientlighet hämtar näring i den sociala oro som nu sprider sig över Europa.

Det finns fler och andra alternativ än att handlöst falla ned i det ekonomiska mörkret. Vi kan ta tag i rodret och stå upp för de värden som mänskligheten så väl behöver idag. Men den moderatledda regeringen gör ett annat val. Den överlåter landet och dess medborgare till kapitalismens utvecklingslagar och vägrar ta ansvar för de oerhörda sociala konsekvenser som detta kommer att föra med sig.

Man kan tycka att det är illa nog att se högerregeringen slösa bort gemensamma resurser på utdelningar till höginkomsttagare i goda tider, men i tider av kris blir det mycket, mycket värre. Då slår den råa högerpolitiken till med full kraft och på mycket kort tid tvingas vi inse att det välfärdssamhälle vi befann oss i för bara ett par år sedan har ersatts med ett helt annat system.

Annonser

%d bloggare gillar detta: