Välfärden som ekonomisk buffert

I landstingsfullmäktige idag ställde det moderata oppositionsrådet Kent Persson en interpellation om vad majoriteten gör för att hantera det allvarliga ekonomiska läge som landstinget har hamnat i. Marie-Louise Forsberg-Fransson, landstingsstyrelsens ordförande, gav en bakgrundsbeskrivning av läget och förklarade vad som har gjorts, vad som görs och vad som behöver göras. Persson dundrade från talarstolen: ”Marie-Louise svarar inte på frågan”, ”Majoriteten har inte gjort någonting”. Inga hämningar.

Moderaternas recept är att skära ner. Fler och snabbare besparingar. Varsla anställda. Ställ patienter på gatan. Låt köerna växa.

När kapitalismen vacklar och ställer till med kris så ska välfärden fungera som buffert. När det är goda tider mjölkar staten ur överskott som går till skattesänkningar för redan välbeställda. I dåliga tider tar man fram svångremmen och lägger välfärden på svältkost.

På ett halvår har det ”försvunnit” 189 miljoner i landstingets skatteunderlag för 2009. Bara den senaste veckan har prognosen skrivits ner med 50 miljoner. Landstinget har alltså idag 189 miljoner mindre till vård än vad vi trodde att vi skulle ha när vi tog budgeten i juni.

Det är som om någon har dragit ur proppen. Plötsligt finns det mycket mindre resurser till vården och det beror inte på någonting som landstinget hade kunnat göra något åt.

Samtidigt har staten samlat i ladorna. Statsbidragen och ersättningen för läkemedel ligger kvar på 2007 års nivåer. Det innebär en neddragning av statens ersättning till landstinget de senaste två åren. Trots det har landstinget i Örebro klarat av att betala av hela den låneskuld som vi hade med oss efter flera år av stora underskott under 90-talskrisen. Vi har haft råd med den nedskärningen av statsbidragen, men inte något mer.

Nu är läget annorlunda. Utan en egen ekonomisk buffert tvingas landstinget till drastiska nedskärningar om inte staten värdesäkrar statsbidragen och presenterar ett krispaket för välfärden. Bankerna har fått hjälp. När ska regeringen ingripa för att säkra välfärden?

I valrörelsen lovade Kent Persson 187 miljoner mer till landstinget i Örebro. Av dessa har vi inte sett någonting annat än nedskärningar genom frysta statsbidrag. De hade kommit väl till pass i vårt nuvarande läge med 189 miljoner i minskade skatteintäkter. Så om Kent Persson hade tänkt infria sitt vallöfte någon gång under mandatperioden är nu ett bra tillfälle. Det skulle vara bättre för landstingets anställda och patienter än att stå och gorma om större och snabbare nedskärningar.

Moderaternas linje är tydlig. När socialdemokratin beskriver marknadsekonomin som en ko som ska mjölkas svarar moderaterna med att den offentliga välfärden är en gris som ska slaktas. Jobbkrisen verkar vara ett välkommet stöd i det arbetet.

Annonser

%d bloggare gillar detta: