Den omvända retoriken fortsätter

Saker ska kallas vid sitt rätta namn. När Filippa Reinfeldt påstår att moderaterna vill ha en mer jämlik sjukvård undrar man vilken planet hon har befunnit sig på de senaste åren. I Stockholm har Filippa infört Sveriges mest ojämlika vårdsystem. Resurser flyttas från områden med stora vårdbehov till områden med mindre vårdbehov. Samtidigt genomdrivs omfattande utförsäljningar och privatiseringar i en rasande takt.

Den moderata sjukvårdspolitiken handlar i allt väsentligt om två saker. 

1. Vård ska fördelas i enlighet med efterfrågan, inte behov.
2. Andelen vinstdrivande bolag i vården ska öka.

Att Filippa nu försöker klä den råa högerpolitiken i ord som ”kvalitet” och ”vård på lika villkor” får en att börja fundera över ordens valör. I praktiken har intresset för kvalitet varit mycket svalt från moderat håll. Fokus har legat på driftsform och produktivitet.

Snacket om vård på lika villkor är häpnadsväckande. Det första man gjorde när man hamnade i regeringsställning var att ge grönt ljus åt gräddfiler i vården och på det viset skapa olika villkor.

På område efter område kolliderar retoriken med praktiken. Moderaternas sjukvårdspolitiska arbetsgrupp verkar ha haft som sin främsta uppgift att hitta omskrivningar för den praktiska politiken. Där har konsten att förvränga och konstruera fantasibilder upphöjts till fulländning. Baghdad Bob skulle bli grön av avund om han fick se vad moderaterna håller på med.

Tragiskt nog kommer alltför många att bli varse vad den moderata sjukvårdspolitiken leder till i praktiken, nu när den ska forceras igenom med tvångslagstiftning i hela landet.

Friska människor kommer att få en snabbare service och lättare tillgång till mediciner på bekostnad av äldre multisjuka. Det kommer också bli allt vanligare att kallelserna till specialistmottagningarna innehåller erbjudanden om snabbare vård mot en extra avgift för den som har råd. Resurserna kommer att omfördelas enligt Stockholmsmodellen: vårdcentraler och familjecentraler läggs ner på småorter och i våra stora bostadsområden medan nya privatkliniker ploppar upp på Drottninggatan i Örebro. Skillnaderna i vårdkvalitet kommer att öka drastiskt mellan olika geografiska och socioekonomiska områden. Hälsan kommer att bli mer ojämlik.

Sverige är på väg att få ett sjukvårdssystem där din sociala bakgrund bestämmer vilken vård du får.

Samtidigt talar moderaterna om att kvaliteten ska bli bättre och att vården ska ges på lika villkor.

Någon sa att det alltid finns två skäl till varför någon gör något. Ett gott skäl och sedan det verkliga skälet.

Jag tror att svensk demokrati skulle må bättre av att moderaterna var mer uppriktiga med sina verkliga skäl.

Annonser

%d bloggare gillar detta: