Hur man sabbar förtroendet för politiken

Ett effektivt sätt att undergräva förtroendet för politiken är att i den politiska debatten tillämpa den form av ”tendendiösa beskrivningar” som går under kategorin ”slå in öppna dörrar”.

En verklig mästare i denna konst är oppositionsrådet Kent Persson (m). Några exempel:

1. Nästa landstingsfullmäktigesammanträde behandlas en motion av Kent Persson som föreslår kvällsöppet på vårdcentralerna. ”Idag har ingen av vårdcentralerna öppet på kvällstid”, skriver Kent i motionen.

I verkligheten finns det flera vårdcentraler som har haft kvällsöppet under lång tid. I socialdemokraternas budget (men inte i moderaternas) finns formuleringar om utökade öppettider med sedan flera år tillbaka.

2. För ett par veckor sedan publicerade Kent Persson debattartiklar i flera av länets tidningar med innebörden att landstinget behöver ta fetmaepidemin på allvar och börja arbeta med fysisk aktivitet på recept.

I verkligheten har landstinget tillämpat fysisk aktivitet på recept under flera år, och är i dagsläget mycket långt fram i utvecklingen jämfört med andra landsting i landet. Särskilt har insatser mot barn och ungdomars övervikt genom fysisk aktivitet varit prioriterat i det folkhälsoarbete som landstinget bedriver tillsammans med länets kommuner och idrottsrörelsen. Landstinget har också bedrivit ett gemensamt programarbete för länets barnhälsovård i dessa frågor. Majoriteten har avsatt utökade resurser till barn- och ungdomskliniken för insatser mot övervikt och fetma. Dessutom har en särskild överviktsenhet byggts upp och ett särskilt kunskapscenter håller på att utvecklas. I moderaternas budget finns inget av detta med, utan istället lägger man en generell besparing över hela fältet.

3. Nu har Kent Persson också skrivit en motion där han föreslår att Örebro läns landsting ska erbjuda klamydiatest på nätet.

Faktum är att detta redan är på gång.

Arne Naess definierar ”tendentiösa beskrivningar” på följande sätt:

”En beskrivning (rapport eller teori) bryter mot huvudnorm V (normen om tendentiösa beskrivningar), om den utelämnar en del saker och framhäver andra eller på annat sätt ger en framställning som gör att läsaren får en skev eller direkt felaktig bild av det som framställts, och detta tjänar sändarens intresse.”

I Kent Perssons intresse ligger att framstå som upptäckaren och problemlösaren av för landstinget angelägna problem. Detta gör han genom att först insinuera att landstinget inte gör någonting alls inom ett visst område för att sedan ge sken av att han själv har kommit på en alldeles ny lösning på detta problem.

På detta vis ges läsaren, i det här fallet mediakonsumenten, en felaktig bild av verkligheten. Denna felaktiga bild gynnar Kent Perssons intressen.

För att kunna tillämpa tendentiösa beskrivningar med gott samvete måste man ställa sig bakom följande principer:

– Det är ok att ljuga om det gynnar ens egna intressen.
– Politik handlar om att göra intryck, inte om att göra skillnad.
– Det är vad folk tror som räknas, inte hur det är.
– Väljare är en skock får som man kan lura vart man vill.
– Om någon skulle avslöja lögnerna smittar det av sig på alla partier och bidrar enbart till att spä på politikerföraktet. Det är bra, för politik är inget att ha.

Jag måste säga att Kent Persson har valt en effektiv strategi. Själv har jag hållit på länge med politik och känner mig ganska härdad. Men den här typen av fulspel kan få vem som helst att tappa tilltron till politiken.

Jag har länge trott att politik är det möjligas konst. Att det handlar om att förändra verkligheten, stå upp för rättvisan, frigöra människan från hindrande strukturer och skapa förutsättningar för alla att förverkliga sig själva. Men här sitter man och skriver ett långt inlägg om hur ett visst oppositionsråd missbrukar demokratin för egen vinnings skull och bidrar till att spä på politikerföraktet.

Idag är det fanimej tur att solen skiner.

Annonser

%d bloggare gillar detta: