Ideologistyrda reformer

Den borgerliga regeringen bygger på sitt varumärke som pådrivare för ideologibetingade systemskiften. Förändringarna sker snabbt, trots protester och mot bättre vetande.

Vårdvalstvånget är ett exempel. Reaktionerna kommer inte enbart från en tjurig opposition, utan också härifrån, härifrån och härifrån. Det sjuder i primärvårdsleden. 19 av 21 landsting, Fackliga organisationer, branschföreningar, forskare och andra insatta protesterar högljutt. Alla möts av samma arrogans från ”min uppgift är inte främst att glädja landstingspolitiker” Hägglund. 

Nya projekt adderas till listan. I Svensk Handikapptidskrift rapporteras om reformen ”fritt val av hjälpmedel”. Intresset har varit svalt. Att få välja hjälpmedel fritt är ingen fråga som har legat särskilt högt upp på handikapporganisationernas prioriteringslista. Irene Vasberg är projektledare för Fritt val av hjälpmedel i Sörmland. Hon berättar ”att det redan från start fanns ett stort intresse bland politikerna för projektet, men att intresset bland brukarna hittills varit svalare.”

De reformer som initieras och genomförs är inte sprungna ur behov i verkligheten. De kommer från partiprogrammet och en förment borgerlig föreställning om hur samhället ska se ut. 

På punkt efter punkt driver den moderatledda regeringen blint igenom sitt systemskifte. Allt ska förändras och fort ska det gå. Privatisera, sälj ut och tvinga igenom så kallade valfrihetsreformer överallt.

Jag vet inte vad som är mest oroväckande. Att vi har en regering som driver igenom en politik som inte har något stöd vare sig hos befolkningen eller hos expertisen eller att borgarna förorsakar stora skador på samhället som är svåra att reparera. 

Frågan är hur långt man ska låta det gå innan det blir dags att obstruera. Fritt val av hjälpmedel är väl ett mer harmlöst misslyckande, men det påtvingade vårdvalet och försämringarna av trygghetssystemen drabbar väldigt många människor väldigt hårt.

Regeringen Reinfeldt skapar mycket lidande på sin väg bort från ”det sovande folket”. Sverige håller på att bli ett land som inte längre tar hand om sina medborgare. Som får oss att lämna våra medmänniskor i sticket. Som också lämnar oss själva till vårt eget öde. Detta systemskifte genomförs av Reinfeldt med mandat från folket, ”vars förtroende han bär”. 

Mest tragiskt är det nog att vidden av den här förändringen inte kommer att märkas förrän den har gått alldeles för långt.

Annonser

3 svar to “Ideologistyrda reformer”

 1. Christina Wahrolin Says:

  Vad härligt med ett ideologiskt inlägg om fritt val hjälpmedel. Borgarna vill så gärna påskina att allt som genomförs skall komma ”nerifrån” men i det här fallet så kommer det definitivt ”uppifrån”. Fritt val av hjälpmedel är framkommenderat av den borgerliga alliansen. Detta är inget som handikapprörelsen har efterfrågat och som sagt intresset är ljumt från alla. Nej hjälpmedel är en förutsättning för delaktighet och god livskvalitet och är en del av rehabilitering och habilitering. Hjälpmedel är ingen produkt som kan lämnas över till marknaden.

 2. Klasse Says:

  Ja, dessa påståenden stämmer inte så väl med verkligheten. Som konstaterades på slutkonferansen på Norra Latin i december 2009 var intresset väldigt stort inom vissa områden. Inom hörselområdet i Stockholm har över 10% av brukarna valt Fritt val.

 3. Martin Says:

  Hej Klasse!

  Jag gissar då att hörapparater är det område där intresset har varit som störst. Om 10% är mycket eller lite kan man förstås diskutera. Själv vidhåller jag nog att om 90% är ointresserade där intresset är som störst så kan man nog kalla det för ett svalt intresse.

  Bland borgerliga politiker är intresset desto större – men av helt andra skäl.

Kommentarer inaktiverade.


%d bloggare gillar detta: