Björklund ormar sig vidare

I en rapport från skolverket som jämför resultaten i Svenska skolan med motsvarande resultat i andra länder är den samlade bilden att elevernas resultat ofta har legat över genomsnittet i olika internationella studier. Trenden har legat fast de senaste 20 åren. När det gäller läsförståelse ligger Sverige över genomsnittet i samtliga mätningar. 

De senaste åren har Sverige däremot halkat efter. Trenden är, enligt skolverket, oroväckande. 

Major Björklund tar rapporten till intäkt för att hans beskrivning av en svensk skola i kris är sann. Det var en beskrivning som Folkpartiet återkom till under hela valrörelsen och som Björklund fortsatt att spä på som skolminister, trots kritik från både skolvärlden och media

Det finns i detta åtminstone två aspekter som borde kännas besvärande för en Björklund.

1. Om Sverige ligger på eller över medel i internationella jämförelser – är det liktydigt med att det råder en allvarlig kris i skolan?
2. Om Folkpartiet och Björklund har lösningen på alla problem – borde i så fall inte resultaten ha förbättrats de senaste två åren?

Och bara för att förekomma eventuella kommentarer av typen ”vår politik har inte hunnit slå igenom än” kan man referera till utvecklingen på arbetsmarknaden.

Direkt efter valet var utvecklingen positiv med sjunkande arbetslöshet och sjunkande ”utanförskap” (vad det nu är för något). Nu har den utvecklingen vänt. Arbetslösheten i november 2008 var högre än den var i november 2006. Samma sak gäller utanförskapet. Det har ökat, inte minskat.

Samma borgare som under valrörelsen förfasades över det omfattande utanförskapet sitter nu i regeringsställning och har att hantera en situation där samma utanförskap är större än före valet och dessutom är inne i en oroväckande ökningstakt.

Den borgerliga regeringen står nu inför en utveckling som går i motsatt riktning mot vad valretoriken ville göra gällande. I denna situation går den pladdrande ministern ut och ormar sig med pseudoförklaringar till tidigare fadäser, som om hans egen heder var viktigare än det något allvarligare förhållandet att regeringens skolpolitik ännu inte har lett till några mätbara förbättringar.

Annonser

%d bloggare gillar detta: