Det individualiserade samhället

Bauman igen. ”Det individualiserade samhället”. Inte den nyaste boken i samlingen, men den känns ändå väldigt aktuell.

”man kan säga att det postmoderna/konsumistiska/avreglerade samhället har ett starkt intresse av att bevara en hög grad av ambivalens i individens liv. Ett mångtydigt livssammanhang är … ”funktionellt” för det postmoderna tillståndet” (s. 88)

Därav detta evinnerliga tjat om valfrihet. Ambivalens på elmarknaden, telemarknaden, pensionssparmarknaden, boendemarknaden, omsorgsmarknaden och vårdmarknaden. Ju fler marknader desto större ambivalens och desto mer funktionellt för systemets eget sätt att fungera.

Den postmoderna människan är ambivalent. Aldrig tillfreds. Aldrig lycklig.

Lyckan har förväxlats med kortvariga tillstånd av inköpta lyckorus. Därefter: återgång till ambivalens och tristess.

Återigen ställer jag mig frågan: vad är det vi håller på med egentligen?

Och varför har vi skaffat oss en regering som hela tiden skapar mer av detta elände?

Annonser

%d bloggare gillar detta: