Vårdval och multiresistenta bakterier

Beror det på slumpen att det är just Halland som har drabbats av multiresistenta bakterier den senaste tiden? Eller har utbrotten orsaker som kan härledas till en viss politik?

Problemet med resistenta bakterier har ökat i takt med att förskrivningen av antibiotika har ökat. Det finns ett tydligt samband mellan dessa företeelser. Ju mer antibiotika, desto fler motståndskraftiga bakterier.

Så hur ser det ut i Halland? Enligt antibiotikanätverket Strama toppade Halland antibiotikaförskrivningen till barn 0-4 år under 2007. Även när det gäller antibiotikaförskrivningen generellt så ligger Halland högt, tillsammans med bland andra Stockholm.

Varför skriver Halland ut mycket antibiotika? Läkartidningen noterar:

”Ökningen 2007 sammanföll i tiden till stor del med introduktionen av Vårdval Halland. Från läkarhåll har det, enligt Mats Erntell, hävdats att ersättningsmodellen sätter ekonomisk press på vårdcentralen, eftersom patienten har alternativet att vända sig till annan mottagning eller närakut. Som modellen i Halland ser ut måste ”hemma-vårdcentralen” då stå för kostnaden för det besöket.

Att tillgängligheten har ökat kan också har drivit upp förskrivningen eftersom lindriga tillstånd lättare kommer till. Många föräldrar är oroliga och kommer tidigt med sina barn, enligt andra röster, berättar Mats Erntell.

En ökad förskrivning kan också hänga ihop med bristande tid i konsultationen; läkaren har inte tillräcklig tid att diskutera med patienten om antibiotika behövs eller ej.”

Mycket tyder alltså på att det är vårdvalssystemet som ligger bakom den ökande förskrivningen under 2007. Alltså är det politiken som har orsakat den ökande förekomsten av multiresistenta bakterier. Den borgerliga politiken, närmare bestämt.

Den här situationen fick landstinget i Halland att ta till krafttag mot antibiotikaförskrivningen i en ”rejäl informationskampanj”. Kampanjen har gett effekt under 2008. Med andra ord: politiken upptäckte de allvarliga konsekvenser som vårdvalssystemet höll på att åstadkomma och tog initiativ till åtgärder. Utan detta politiska ingripande hade ökningen sannolikt fortsatt. Återigen får politiken ingripa för att motverka marknadens orimliga konsekvenser.

Jag tycker det är bra när politiken på det här sättet kan rätta till tidigare försyndelser. Marknaden gör det ju inte av sig själv. Dock kan man tycka att den här erfarenheten manar till eftertanke, nu när den moderatledda regeringen vill införa ett antibiotikadrivande system i hela Sverige.

Annonser

Ett svar to “Vårdval och multiresistenta bakterier”

  1. Jacob Says:

    Grattis på födelsedan!

Kommentarer inaktiverade.


%d bloggare gillar detta: