Om att välja kunder

Friskolor nekar funktionshindrade barn.

Det är en fullt naturlig konsekvens av den långtgångna privatiseringen av skolväsendet. Samma sak är att vänta inom vården. Vi kommer att få se mer och mer av ”Nej, tyvärr, inte här. Prova med det offentliga alternativet istället”. Särskilt för grupper med stora behov: elever med funktionsnedsättningar, patienter med behov av tolk eller multisjuka äldre. Dessa individer stängs ute från möjligheten att välja det privata alternativet. För dem är valet redan gjort – av någon annan.

Med privatiseringarna följer intågandet av en ny standard: hur mycket kostar du?

För en kommunal skola är det fullständigt otänkbart att neka en elev utbildning på grund av elevens funktionsnedsättningar. Med vinstdrivande skolor har detta blivit möjligt. Människor med behov förvägras välfärd därför att de kostar för mycket.

Behov blir till kostnader. Vinstdrivande företag vill minimera sina kostnader. Det gör man genom att minimera andelen kostsamma individer. Hur blir det då när vinstdrivande företag blir en del av välfärden, som ju ska sätta dem med störst behov främst?

Utvecklingen ger den gamla Dylan-dängan en ny innebörd:

The order is
Rapidly fadin’.
And the first one now
Will later be last
For the times they are a-changin’

Annonser

%d bloggare gillar detta: