Aha, nu fattar jag…

När jag läser tidningen idag förstår jag vad Kent Persson höll på med igår. Det handlade inte om att diskutera delårsprognosen – det handlade om att få medialt genomslag för moderat desinformation.

Nästan hela nyhetsartikeln var ett näst intill ordagrant referat av Kent Perssons utspel. Kanske var det de återkommande upprepningarna som fick budskapet att fastna så bra hos den rapporterande journalisten. Enkelt, högljutt och upprepat. Samma floskler, gång på gång.

Håkan Bergman (s) fick nöja sig med att bli felciterad.

En liten reflektion om detta. Taktiken innebär att landstingsfullmäktige inte längre är ett forum för den demokratiska dialogen. Den har ersatts med den ”diktatoriska demagogen” för att hitta ett rim. Saklighet och lyhördhet har ersatts med enkla, slagkraftiga (och inte sällan felaktiga) nidbilder av de politiska motståndarna. Målet att få motståndaren att framstå i negativ dager helgar medlen. Krävs det lögner för att nå målet, så okej då. Skamlöst basuneras de ut från talarstolen i länets enda demokratiskt valda forum.

Från Wikipedia:
”Propaganda (av det latinska propagare, ’fortplanta, utbreda’), meddelande eller framställning avsedd att föra fram en agenda. Den som sänder budskapet är som regel part i målet. Syftet är inte att informera utan att påverka, och innehållet brister ofta i saklighet, och/eller är avsiktligt ofullständigt eller rentav falskt.”

Landstingsfullmäktige har för moderaternas oppositionsråd reducerats till en kanal för propaganda.

Det är tragiskt.

Annonser

%d bloggare gillar detta: