Svar till Robert

Robert Boström har använt sin egen blogg till att svara på mitt inlägg nedan. Jag returnerar gesten genom att använda eget bloggutrymme till att svara på hans svar.

Hej Robert!

Tack för senast. Det var en intressant diskussion. Mycket klargörande.

Jag ser att du har varit flitig idag och knåpat ihop ett försvar och en förklaring till Kronlids fadäser i tidningen. Det är i och för sig behjärtansvärt, men jag tycker mig alltjämt se en del sprickor i din argumentation. Möjligen har jag fel, men låt oss pröva argumenten mot varandra. Här är mitt svar på ditt svar.

(Dina påståenden om att jag inte skulle vara ”direkt känd för att göra kloka och träffande analyser” eller att min blogg skulle innehålla ”spaltmeter” av ”lögner” mm avstår jag från att kommentera.)

Svaret på påstående nr 1:
Du påstår att Sverigedemokraterna inte alls är för etnisk rensning eftersom de skriver i sitt principprogram att ”de rådande omständigheterna i Sverige och i omvärlden omöjliggör att den [nationalistiska principen] praktiseras till fullo”. Meningen betyder att principen kan vara svår att genomföra i Sverige just nu. Den betyder inte att Sverigedemokraterna inte står bakom den nationalistiska principen, som innebär etnisk likriktning och som förutsätter att avvikande etniciteter rensas bort genom ”a) återvandring och b) assimilering”. Principprogrammet är visserligen ostrukturerat och lite otydligt i argumentationen, men budskapet är entydigt: i Sverige ska det bara få finnas en kultur.

Om du, Robert, inte delar uppfattningen att Sverige ska vara 100% kulturellt homogent tycker jag att du ska överväga ditt partival. Texten i programmet förespråkar total kulturell likriktning. Inga ”etniska enklaver” ska tillåtas. Samhället ska vara etniskt rent.

Svaret på påstående nr 2:
Här insinuerar Robert att socialdemokraterna skyller utanförskapet på en specifik folkgrupp. Gör vi? Gärna lite belägg för det påståendet, tack.

Att ni gör det är alldeles tydligt. Ni kan ju inte diskutera något socialt problem utan att göra det till en invandringsfråga. Allt dåligt beror på ”invandringen”, vilket egentligen bara är en finare omskrivning för ”invandrarna”.

Om inte så får du gärna förklara för mig hur man kan vara emot invandring men för invandrare. Minskad invandring syftar ju till att minska antalet invandrare. Det drabbar enskilda människor som invandrar.

Samma sak gäller assimilationskravet. Det drabbar alla som avviker mot den kulturella normen eftersom det bara är ”dom” som måste anpassa sig eller landsförvisas. Inte ”vi”.

För övrigt har jag inte anklagat SD som parti för att vara rasister. Jag skriver uttryckligen att ni inte är det. Däremot finns det sverigedemokrater som har uttalat rasistiska påståenden.

Svaret på påstående nr 3:
Här förstår jag inte vad du vill säga. Vad har Socialdemokraternas 80-åriga maktinnehav med Sverigedemokraternas placering till höger att göra?

Ni argumenterar som ett högerparti. När vi diskuterade igår förnekade du att det fanns klasskillnader. Du försvarade borgarna konsekvent och kunde inte förklara hur SD kan vara ett mitten- eller vänsterparti och samtidigt konsekvent rösta borgerligt i landstingsfullmäktige.

Du anklagar mig för att inte kunna göra kloka och träffande analyser. Visa gärna själv hur det ska gå till.

Svaret på påstående nr 4:
Inom den gamla tokvänstern var SKP och KPML(r) bittra fiender. Att det råder motsättningar inom extremistiska rörelser är inget ovanligt, så att SMR eller NSF tycker illa om SD behöver inte betyda att de inte kommer från samma idétradition. Att ni har haft medlemmar med kopplingar till dessa rörelser är en tydlig indikation på var ni kommer ifrån. Bakgrunden i BSS likaså.

Om ni menar att ni har lyckats frigöra er från denna historia på de 20 år som förflutit sedan dess tycker jag det är väldigt konstigt att som socialdemokrat behöva förknippas med idérester från 20-talet. Jag förmodar att du inte hör till dem som kallar Lars Ohly för kommunist.

Folkhemstanken och Per-Albin har ingenting med ert ”Sverige åt Svenskarna” att göra. Jag förstår er avundsjuka, men det går inte att stjäla nationalklenoder. Särskilt inte om man avser att befläcka dem genom att använda dem för grumliga syften.

Svaret på påstående nr 5:
Jag håller med om att diskussionen är löjlig. Låt oss undvika att komma in på rasbiologiska forskningsinstitut från 20-talet. De är ju fullständigt irrelevanta för var partierna står idag.

Svaret på påstående nr 6:
Här citerar du mig fel. Jag menar att det är ett odemokratiskt sätt att argumentera att vända det man själv anklagas för mot motståndaren. Den anklagelse jag skriver om är den som säger att socialdemokraterna skulle ha eller ha haft rasistiska eller nazistiska ideal. Det är vad Kronlid påstår i sin artikel.

När det gäller den andra frågan, samröre med ”socialistiska och muslimska terrorister”, så är samtal med en motpart inte ett bevis för att man delar motpartens uppfattning. Det är den här diskussionen ett eget bevis på. Där har du mitt svar på din direkta fråga.

Svaret på påstående 7:
När David Kronlid skriver i Nerikes Allehanda att ”om alla invandrare skötte sig bra, anpassade sig och slutade leva på andras bekostnad så skulle vi gladeligen välkomna fler invandrare” så betyder det att alla invandrare måste sköta sig bra, alla invandrare måste anpassa sig och ingen invandrare får leva på andras bekostnad. Invandrare har med andra ord inte samma rätt som infödda svenskar till den sociala välfärden.

Rätten till social trygghet är för övrigt inte en medborgerlig rättighet, det är en mänsklig rättighet (Artikel 22). Det är också en mänsklig rättighet att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse (Artikel 14). Ingen får godtyckligt fråntas sin nationalitet (Artikel 15). Dessutom är alla lika inför lagen (Artikel 7).

Svaret på påstående nr 8:
Vid ett tidigare tillfälle diskuterade vi klimathotet. Du tyckte inte att det fanns något klimathot. Då hänvisade jag till vetenskapliga källor. Du valde att avsluta diskussionen.

Sist jag pratade med David Kronlid hade han en del reflektioner om primärvården. Jag hänvisade till den omfattande primärvårdsutredning som har genomförts i landstinget, som finns på landstingets hemsida och som flera tidningsartiklar har rapporterat om. Den kände han inte till.

Sist när vi talades vid sa du att det inte finns några klassklyftor i Sverige. Det är ett empiriskt påstående. Jag frågade om du hade några källor. Det hade du inte.

Men anti-intellektualismen handlar inte bara om att inte ha stöd i vetenskapliga källor. Det handlar om att sätta dogmen före argumentet, invektivet före värderingen och fördomen före nyfikenheten. Ditt eget inlägg innehåller flera exempel på detta. Invektiv och anklagelser haglar ganska tätt. Läs själv vad du har skrivit.

När det gäller mångkultur och rätten till asyl så baserar jag inte dessa värden på vetenskapliga källor, utan på mänskliga rättigheter och en humanistisk människosyn. Jag tycker, till skillnad från dig, att alla har rätt att själv välja sina kulturella uttryck utan att behöva bli utsatta för repressalier eller fördomar. Det enkelriktade och intoleranta samhälle som du förespråkar har ingen plats för avvikare, ingen plats för individuella uttryck och ingen plats för ifrågasättande. Det är ett samhälle som kräver total underordning till en given kulturell norm. Ett samhälle för intolerans.

Att du kallar humanism och mänskliga rättigheter för ”politiskt korrekt dravel” tycker jag är symptomatiskt för de antidemokratiska värderingar som mitt förra inlägg handlade om. Så även om du inte ställer upp på sverigedemokraternas nationalistiska princip kvalar du in på debattekniken.

Dina avslutande ord kan jag inte tolka som annat än ironi. ”Men det brukar vara så, när man inte kan komma med saklig kritik, att man gärna tar till fula påhopp och angrepp.” Väldigt underhållande.

När det gäller Kronlid behövs inga förvrängningar om man vill ge en ofördelaktig beskrivning. Det räcker att citera rakt av.

Fortsätt gärna att tydliggöra vad det är Kronlid egentligen menar med sina påståenden. Jag tror han skulle vara betjänt av ett lingvistiskt filter mot omvärlden.

Annonser

Ett svar to “Svar till Robert”

  1. Utsatt för hatbrott « Robert Boström Says:

    […] för hatbrott Ett nytt svar till Martin Lind får vänta, jag har nämligen blivit utsatt för hatbrott (igen). Detta är andra gången som […]

Kommentarer inaktiverade.


%d bloggare gillar detta: