Samtalsterapi eller demokrati

Kent Persson sammanfattar moderaternas demokratisyn på ett mycket talande sätt:

Det är jättebra med samtalsterapi, tycker jag, men inte i politiken

”Samtalsterapi” är Kent Perssons lite föraktfulla benämning på ”medborgardialoger”. Sådant ska inte politiken syssla med. Den ska vara ”effektiv och trovärdig”, enligt Persson.

Effektiv och trovärdig, ja. Sagt av en person som i valrörelsen -06 lovade 187 miljoner extra i statligt stöd till landstinget och vars partikamrater i regeringen snarare har åstadkommit det motsatta med hjälp av frysta statsbidrag och utebliven läkemedelsersättning. Sagt av en person som säger ja till heltider i landstinget och röstar nej till heltider i kommunen. Apropå trovärdighet, det vill säga.

Nåja…

Det är Hälso- och sjukvårdsnämndens beredningar som använder sig av medborgardialoger för att öka medborgarnas demokratiska inflytande över landstingspolitiken och för att få en bättre bild av medborgarnas behov. Om landstingets politiker ska kunna fungera i sin roll som medborgarföreträdare krävs att de skaffar sig kunskap om vad medborgarna har för erfarenheter av de insatser som landstinget erbjuder. I beredningarna finns sammanlagt 60 deltidsengagerade politiker. De är utspridda över hela länet och har alltså till uppgift att föra dialoger med medborgarna i sin länsdel.

När Hälso- och sjukvårdsnämnden genomför genomlysningar är det beredningarnas politiker som samlar in underlaget. Den senaste genomlysningen fokuserade på rehabilitering. Mellan den 17 januari och den 31 mars genomförde beredningarna sammanlagt 279 dialoger med anhöriga och personer som själva har erfarenhet av rehabilitering. Samtidigt fick länsmedborgarna möjlighet att lämna in enkäter – både via särskilda enkätställ som placerades i landstingets väntrum och mottagningar men också via en hemsida på nätet med ett elektroniskt enkätformulär. 406 pappersenkäter lämnades in och 113 personer svarade på webbenkäten.

Det är ett stort underlag som har samlats in. I beredningarna har ledamöterna under senvåren tagit del av och värderat underlaget. Imorgon (måndag) presenteras slutsatserna i ett seminarium dit berörda grupper är inbjudna.

Utan beredningarna hade rehabiliteringsgenomlysningen inte varit möjlig. 279 dialoger – det är en hög siffra. 60 förtroendevalda är också en hög siffra. Med många dialoger och många förtroendevalda blir det många väldigt kunniga beslutsfattare och många delaktiga medborgare. Då blir det också bättre beslut.

Detta har Kent Perssons partikamrater i beredningarna insett, även om de inte vågar trotsa den partilinje som Persson slagit fast i sitt toppstyrda parti. Nej, från Perssons tron utgår andra direktiv, förankrade i en annan demokratisyn. Dra ner på antalet politiker. Koncentrera makten hos ett fåtal heltidsråd istället. Skippa medborgardialogerna och lämna över makten till experterna. Resurserna slussas över till vinstdrivande vårdbolag. Medborgaren reduceras till kund.

Så vad medborgarna har för erfarenheter, synpunkter, förslag och frågor – det uppfattar moderaterna som ointressanta inspel i en terapeutisk ”lek”.

Jag trodde faktiskt inte att moderaternas demokratiförakt kunde ta sig så flagranta uttryck. Inte heller att de företrädare för detta parti som prövat och förstått vad medborgardialoger går ut på så lättvindligt och okritiskt lägger sig för partiföreträdarens dogmer. Det finns många moderater som har både heder och integritet. Det är sorgligt att se hur de blir överkörda av en person som uppenbarligen inte har förstått vad demokrati handlar om.

Tänk om erfarenheterna av verkligt demokratiarbete kunde sprida sig in i detta centralstyrda högerparti. Tänk om de moderata gräsrötterna plötsligt kunde säga ifrån och stå upp för demokratin som arbetsmetod. Det skulle vara en sann triumf för humanismen som livshållning.

Annonser

%d bloggare gillar detta: