Som en fundamentalist…

Nu har alltså Dagens Medicin etablerat sig som megafon för moderata profilfrågor. I frågan om det ”självklara fria vårdvalet” har man lagt sig strax till höger om moderaterna genom att låta som en rabiat nyliberal snarare än att utgöra en initierad röst för vårdsektorns hållbara utveckling.

Den här gången går man till attack mot de ”betongmoderater” som ställt sig kritiska till att tvinga igenom vårdval i hela landet med hjälp av lagstiftning. ”Det är inget hållbart argument att hänvisa till landstingens kommunala självstyre, så som bland andra Henrik Hammar (m) gör. Här står det argumentet mot patienternas och de anställdas fria val”.

Dagens Medicins argument bygger på en grov förenkling och på ett flagrant nivåfelslut. Förenklingen består i att ett vårdvalsystem av Stockholmsmodell förutsätts vara det bästa sättet att tillgodose patienternas vilja. Vet man att det är så? Vilka andra system har man jämfört med? Har man överhuvudtaget utvärderat konsekvenserna av Vårdval Stockholm? Svaret är nej. Förespråkarna för tvångsinförandet av fri dragningsrätt för vinstdrivande vårdbolag bryr sig inte om systemets praktiska konsekvenser. Det viktiga är att man säljer ut vårdcentralerna till privata vinstintressen.

Nivåfelslutet handlar om att man ställer systemnivå mot individnivå. Men det handlar inte om kommunalt självstyre kontra individens fria val. Det handlar om ett efterfrågestyrt vårdvalsystem med mycket generösa villkor för privata aktörer kontra ett sammanhållet vårdsystem som utgår ifrån behov och som tar hänsyn till regionala skillnader. Motsättningen står inte mellan system och individ, utan mellan två olika system som bygger på två olika principer. För individernas del handlar det om att kunna påverka vilket system man vill ha i sin region eller att överlåta den frågan till Göran Hägglund. ”Patientens fria val” handlar om att centralisera maken över vårdcentralerna till staten.

Det borde vara en relevant fråga för väljarna att kunna ta ställning till om vården där man själv bor ska fördelas efter behov eller i enlighet med marknadens principer. Det är det frågan handlar om.

Att Dagens Medicin väljer att föra debatten på det här utstuderade sättet visar bara att man inte är intresserad av att föra en seriös diskussion. Det är de nyliberala dogmerna som utgör utgångspunkten och lösningen, och med den begränsade slagordsarsenal som ideologin tillhandahåller drämmer man till varje invändning på samma självsäkra vis som fundamentalister fördömer alla som inte delar deras egen tro.

Dagens Medicins ledarsida erbjuder i detta avseende enbart sorglig läsning. Vad som hade kunnat vara ett forum för reflektion och fördjupning har utvecklats till en taltratt för nyliberalt testuggande.

Annonser

%d bloggare gillar detta: